شرکت طرح آزمایان اولین طراحی و ساخت میز و دستگاه تست کنتور برق تمام ایرانی مسئول فروش 021-44243147 09122472064 09128702484 آدرس: تهران مرزداران نبش دانش ساختمان ۲۰۰۰ ۰۲۱-۴۴۲۴۳۱۴۷ شرکت طرح آزمایان قزوین با استفاده از تجارب کارشناسان کنتور برق و مهندسی مجدد دستگاه های تست کنتور خارجی، با شناخت از امکانات و نیازها پیرو آن، دستگاهی با استفاده از امکانات داخلی و در دسترس بدون نیاز به قطعه خاص خارجی و انحصاری در سال 1378 دستگاه های تست مجهز به دوربین و محاسبه گر دیجیتال برای کنتور الکترومکانیکی تکفاز و سه فاز طراحی و ارایه کرد و اولین دستگاه در منطقه برق پاسداران نصب شد و با ورود کنتور های دیجیتال به عرصه برق کشور و متناسب با نیازها در سال 1381 دستگاه های تست برای انواع کنتور های الکترومکانیکی و دیجیتال معرفی و در شرکتهای توزیع برق بکارگرفته شد و در ادامه با بهبود مستمر دستگاههای منصوبه علاوه بر شرکتهای توزیع دیگر درکلیه مناطق شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و شرکت توزیع برق استان تهران تا حال بهره برداری میشود http://tagh85.ir 2020-09-24T17:49:47+01:00 text/html 2020-08-23T22:05:04+01:00 tagh85.ir تخلیه غیر مستقیم http://tagh85.ir/post/1778 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">تخلیه غیر مستقیم</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مهندس امیر مبشراقدم&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">Amir Mobasheraghdam&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ساده شده:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;شما سینک آشپزخانه را لمس می کنید.&nbsp; این شیر آب و قسمتهای اطراف آن تخلیه غیرمستقیم است.&nbsp; برای شما فقط شدیدتر است</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;در متن IEC:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ولتاژ آزمایش 8 کیلوولت در هر دو هواپیمای جفت عمودی و افقی در حالت تماس اعمال می شود.&nbsp; در هر دو صفحه عمودی و افقی ، تمام قسمتهای متر باید در معرض تخلیه قرار گیرند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ما در حال استفاده از نکته برای تخلیه تماس هستیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;نقاط آزمون</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;اگر کنتور دارای شکل مکعبی است ، دارای 6 سطح است.&nbsp; به غیر از کنتورهای ANSI ، تمام کنتورهای انرژی این شکل را دارند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;بنابراین ، ما 6 سطح ، 2 قطب ، 2 هواپیمای اتصال و 10 تخلیه هرکدام داریم که در مجموع 240 تخلیه برای انجام این آزمایش ایجاد می کند.&nbsp; فاصله 10 سانتی متری تا صفحات اتصال را در نظر داشته باشید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;با تخلیه تماس بگیرید</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ساده شده:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;شیر آب را لمس می کنید و شوک تخلیه الکتریکی کامل را دریافت می کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;در متن IEC:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ولتاژ تست 8 کیلو ولت باید در مورد قطعات فلزی قابل دسترسی در کار عادی اعمال شود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;عملکرد عادی برای کنتور انرژی کاملاً بسته است ، از جمله پوشش ترمینال.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;کدام قطعات فلزی را داریم؟</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;پیچ های آب بندی را برای ترمینال و روکش صورت داریم و درنهایت پیچ های مهر و موم شده برای شکاف باتری و ماژول های ارتباطی نیز وجود دارد.&nbsp; بعضی از مترها هنوز صفحات قلاب فلزی دارند.&nbsp; اینها عناصری هستند که باید با تخلیه تماس آزمایش کنیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ما در حال استفاده از نکته برای تخلیه تماس هستیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;نقاط آزمون</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;10 تخلیه برای هر قسمت فلزی در هر دو قطب</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;تخلیه هوا</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ساده شده:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;انگشتان دست شما به شیر آب بسیار نزدیک است و بدن شما در حال حاضر تخلیه شده است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;در متن IEC:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ولتاژ آزمایش 15 کیلوولت بر روی قطعات غیر فلزی قابل دسترسی در کار عادی اعمال می شود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ما در حال استفاده از نوک برای تخلیه هوا هستیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;نقاط آزمون</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ما 6 سطح ، 2 قطب و 10 تخلیه داریم ، 120 تخلیه ایجاد می کند.&nbsp; شما می توانید این تست را در هر نقطه از سطح انجام دهید.&nbsp; به طور معمول ، شما تخلیه ها را مرتباً روی سطح توزیع می کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><br></p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;ممنون که خوندید&nbsp; اگر تعبیر دیگری برای نقاط آزمون دارید ، اجازه دهید بحث کنیم.</p><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">مقاله مهندس امیر مبشراقدم&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"><img src="http://s10.picofile.com/file/8406579068/20200415_074525.jpg"></p> text/html 2020-08-07T09:55:17+01:00 tagh85.ir میز تست کنتور برق برای تمام کنتورها http://tagh85.ir/post/1777 <div align="left"><p dir="rtl">آموزش تست کنتور برق توسط مهندس امیر مبشراقدم </p> <p dir="rtl">Power Meter Test Training von Ingenieur Amir Mobasheraghdam<br> www.amirmobasher.ir <br> www.Techniker.ir <br> www.taq.co.ir <br> دستگاه تست و اندازه گیری کنتورهای برق ساخت شرکت طرح آزمایان قزوین&nbsp; مجهز به دستگاه های تست و بازرسی مدرن ، آرشیو انواع کنتورها، نرم افزار و سیستم های کامپیوتری و میز تست پیشرفته جهت تست و بررسی عملکرد کنتورهای دیماندی اولیه ، دیماندی ثانویه ، سه فاز عادی ، تکفاز عادی دیجیتال و مکانیکی در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ میباشد و در حال حاضر مورد بهره برداری کل شرکت قرار گرفته است. شایان ذکر است میز تست تهیه شده از جمله دستگاهای پیشرفته، دقیق و مجهز در سطح کشور میباشد که به شرح ذیل برخی از قابلیت های آن بیان میگردد :<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">1-قابلیت تست کلیه کنتورهای موجود در شبکه برق کشور<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">2-دارای منبع تولید سیگنال ولتاژ و جریان بصورت مجازی<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">3-دارای سنسور نوری حساس پالس شمار جهت کنتور های مکانیکی و دیجیتال<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">4-قابلیت آزمایش کنتورها با اتصالات متفاوت <br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">5-قابلیت نصب آسان کنتورهای مختلف <br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">6-قابلیت نمایش درصد خطای هر کنتور در زیر همان کنتور بصورت جداگانه<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">7-قابل جابجایی خیلی آسان<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">8-کالیبراسیون دستگاه به صورت نرم افزاری بدون اعمال تغییرات فیزیکی<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">9-قابلیت ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت <br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">10-دارای نرم افزار جامع آزمایش کنتور تحت WINDOWS فارسی با امکانات وسیع مدیریتی<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">11-اندازه گیری و نمایش همزمان پارمترهای الکتریکی<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">12-امکان ثبت کلیه کمیته های یاد شده با فاصله زمانی قابل تعریف<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">13-عدم حساسیت نتیجه تست به تغییرات ولتاژ،جریان و ضریب توان درمدت زمان تست<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">14-دارای منبع تغذیه تکفاز<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">15-طراحی کنتور مرجع سه فاز براساس استانداردIEC678CLASS0.5 برای توان اکتیو و IEC1268 برای توان راکتیو<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">16-دارای نمایشگر ۱۷ اینچ<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">17-دارای گواهی کالیبراسیون کنتور مرجع از مراکز معتبر<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">18-دارای اتصال ارت جهت حفظ ایمنی کاربر حین تست<br> </p> </div><div align="left"><p dir="rtl">19-دارای مدار حفاظت در برابر اضافه بار<br> </p></div> text/html 2019-12-25T05:23:25+01:00 tagh85.ir تابلو تست کنتور برق مدل سال ۱۳۹۷ http://tagh85.ir/post/1776 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>سیستم SPE ، منبع تغذیه سه فاز</div><div>[https://www.aparat.com/v/j1ipC]</div><div>&nbsp;سیستم SPE یک ولتاژ الکترونیکی است- و</div><div>&nbsp;منبع تغذیه فعلی و واحد تامین کنتور</div><div>&nbsp;(بار فانتوم) برای آزمایش کنتور برق یا</div><div>&nbsp;برای آزمایش دستگاههای دیگر که از جریان یا استفاده می کنند</div><div>&nbsp;ولتاژ.&nbsp; شبکه ای که توسط SPE تولید می شود</div><div>&nbsp;سیستم کاملاً متمایز و مستقل از است</div><div>&nbsp;منبع تغذیه اصلی</div><div>&nbsp;کابینت به موارد زیر مجهز شده است</div><div>&nbsp;اجزاء:</div><div>&nbsp;l واحد کنترل STE 10</div><div>&nbsp;منبع تغذیه SPE 120.3 با ولتاژ دیجیتال</div><div>&nbsp;و تقویت کننده های فعلی</div><div>&nbsp;l سنج مرجع الکترونیکی دیجیتال SRS 121.3</div><div>&nbsp;یا انواع دیگر (گزینه ها)</div><div>&nbsp;l ولتاژ و دامنه فعلی:</div><div>&nbsp;30 ولت تا 300 ولت</div><div>&nbsp;1 میلی آمپر تا 120 A یا</div><div>&nbsp;1 میلی آمپر تا 200 A</div><div>&nbsp;قدرت خروجی در هر فاز:</div><div>&nbsp;300 VA یا 600 VA (ولتاژ و جریان)</div><div>&nbsp;l راندمان انرژی:&gt; 85٪</div><div>&nbsp;سیستم SQE ، منبع تغذیه سه فاز</div><div>&nbsp;SQE 120.3 پیشرفت دیگری در این زمینه است</div><div>&nbsp;SPE 120.3 با افزایش ثبات کوتاه مدت</div><div>&nbsp;و توابع تست کیفیت یکپارچه قدرت.</div><div>&nbsp;سیستم SQE مخصوصاً مناسب است</div><div>&nbsp;آزمایشگاه ها را برای انجام انطباق آزمایش کنید ،</div><div>&nbsp;آزمون قبولی یا نوع کنتور برق و</div><div>&nbsp;انواع مختلفی از قدرت ، انرژی و قدرت</div><div>&nbsp;دستگاه های اندازه گیری کیفیت ،</div><div>&nbsp;موجود (IEC 61000-4-30 ، EN 50160) و</div><div>&nbsp;استانداردهای کیفیت جدید جدید (IEC 62586-1،2).</div><div>&nbsp;کابینت به موارد زیر مجهز شده است</div><div>&nbsp;اجزاء:</div><div>&nbsp;l واحد کنترل STE 10</div><div>&nbsp;منبع تغذیه SQE 120.3 با ولتاژ دیجیتال</div><div>&nbsp;و تقویت کننده های فعلی</div><div>&nbsp;l سنج مرجع الکترونیکی دیجیتال SRS 121.3</div><div>&nbsp;یا انواع دیگر (گزینه ها)</div><div>&nbsp;l ولتاژ و دامنه فعلی:</div><div>&nbsp;0 ولت تا 480 ولت</div><div>&nbsp;1 میلی آمپر تا 120 A</div><div>&nbsp;قدرت خروجی در هر فاز:</div><div>&nbsp;600 ولتاژ (ولتاژ و جریان)</div><div>[https://www.aparat.com/v/j1ipC]</div> text/html 2019-08-17T23:31:35+01:00 tagh85.ir Stationäre Zählerprüfeinrichtungen http://tagh85.ir/post/1775 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadboy.me/ttqgqyhfb08n/20190803_122029.jpg.html" alt="مهندس امیر مبشر اقدم مخترع میز تست کنتور برق در ایران"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadboy.me/ttqgqyhfb08n/20190803_122029.jpg.html" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div>Mit innovativen, wirtschaftlichen und kundenspezifischen</div><div>&nbsp;Zählerprüfeinrichtungen von TAQ werden die&nbsp;</div><div>anspruchsvollen Anforderungen von Kunden in Elektrizitätsunternehmen, Zählerprüflabors sowie bei&nbsp;</div><div>Produzenten von Elektrizitätszählern erfüllt.</div><div>Die einzelnen Systemkomponenten der Zählerprüfeinrichtungen sind modular aufgebaut und können&nbsp;</div><div>beliebig miteinander kombiniert werden. Moderne Prüfsysteme von TAQ erfüllen alle gängigen&nbsp;</div><div>gesetzlichen und metrologischen Richtlinien zur Überprüfung von einfachen Elektrizitätszählern,&nbsp;</div><div>elektronischen Hochpräzisionszählern, Smart Meters und Prüfzählern gemäss IEC- und ANSI-</div><div>Standards. Die Eichung und Prüfung der ein- oder dreiphasigen Elektrizitätszählern mit oder ohne&nbsp;</div><div>geschlossenen Eichverbindungen erfolgt automatisch.</div><div>Danke dem individuellen Systemaufbau der TAQ Zählerprüfeinrichtungen können bestehende Anlagen&nbsp;</div><div>sukzessive modernisiert und der hohen Dynamik in der Branche gerecht werden. Was auch immer die&nbsp;</div><div>Herausforderungen und Wünsche unserer Kunden sind, TAQ hat die passenden Lösungen dazu.</div> text/html 2019-07-29T22:01:00+01:00 tagh85.ir Eddy current http://tagh85.ir/post/1773 <div><br></div><div><div>یک آهنربا جریان الکتریکی دایره ای را در یک صفحه فلزی القا می کند که از طریق میدان مغناطیسی خود حرکت می کند. نمودار را در سمت راست ببینید. این یک صفحه فلزی (C) را نشان می دهد که به سمت راست در زیر آهنربای ثابت حرکت می کند. میدان مغناطیسی (B ، فلش های سبز) قطب شمال آهنربا N از ورق عبور می کند. از آنجا که فلز در حال حرکت است ، شار مغناطیسی در یک ناحیه مشخص از ورق در حال تغییر است. در قسمتی از ورق که در زیر لبه اصلی آهنربا (سمت چپ) حرکت می کند ، میدان مغناطیسی از طریق یک نقطه معین روی ورق در حال افزایش است زیرا با نزدیک شدن آهنربا ، از قانون القایی فارادی ، این یک میدان الکتریکی مدور در ورق در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت در اطراف خطوط میدان مغناطیسی ایجاد می کند. این قسمت باعث ایجاد جریان خلاف جهت عقربه های ساعت جریان الکتریکی (I ، قرمز) در صفحه می شود. این جریان Eddy است. در بخشی از ورق زیر لبه دنباله آهنربا (سمت راست) میدان مغناطیسی از طریق یک نقطه معین روی ورق کاهش می یابد ، زیرا با دور شدن از آهنربا ،القاء یک جریان شکننده دوم در جهت عقربه های ساعت در صفحه.</div><div>یک روش معادل دیگر برای درک جریان ، مشاهده این است که حاملهای بار آزاد (الکترون ها) در ورق فلزی با ورق به راست حرکت می کنند ، بنابراین میدان مغناطیسی به دلیل نیروی لورنتس ، نیروی جانبی را بر روی آنها اعمال می کند. از آنجا که سرعت v شارژها به سمت راست است و میدان مغناطیسی B به سمت پایین هدایت می شود ، از قانون راست ، نیروی لورنتس را روی بارهای مثبت F = q (v × B) به سمت عقب نمودار (به سمت چپ هنگام مواجهه با جهت حرکت v). این باعث می شود جریان I به سمت عقب در زیر آهنربا ، که در قسمت هایی از ورق خارج از میدان مغناطیسی ، در جهت عقربه های ساعت به راست و خلاف جهت عقربه های ساعت از سمت چپ ، دوباره به جلوی آهنربا می چرخد. حامل های شارژ سیار در فلز ، الکترون ها ، در واقع بار منفی دارند (q &lt;0) بنابراین حرکت آنها بر خلاف جریان معمولی نشان داده شده مخالف است.</div><div><br></div><div>با توجه به قانون مداری آمپر ، هر یک از این جریان های دایره ای یک میدان مغناطیسی متضاد (فلش های آبی) ایجاد می کنند ، که به دلیل قانون لنز با مخالفت با تغییر در میدان مغناطیسی که باعث آن شده است ، اعمال نیروی کششی روی ورق می کند. در لبه پیشانی آهنربا (سمت چپ) توسط قاعده دست راست ، جریان خلاف جهت عقربه ساعت یک میدان مغناطیسی را به سمت بالا ایجاد می کند ، با میدان مغناطیس مخالف است و باعث می شود نیروی دافع کننده بین ورق و لبه اصلی آهنربا ایجاد شود. در مقابل ، در لبه دنباله (سمت راست) ، جریان عقربه های ساعت باعث می شود یک میدان مغناطیسی که به سمت پایین قرار دارد ، در همان جهت با میدان آهنربا ، باعث ایجاد نیروی جذاب بین ورق و لبه دنباله آهنربا شود. هر دوی این نیروها با حرکت ورق مخالف هستند. انرژی جنبشی که برای غلبه بر این نیروی کششی مصرف می شود ، در اثر گرما توسط جریان های جریان یافته از مقاومت فلز ، از بین می رود ، بنابراین فلز در زیر آهنربا گرم می شود.</div><div><br></div><div>خصوصیات [ویرایش]</div><div>جریانهای گردابی در رسانای مقاومتهای غیر صفر و همچنین نیروهای الکترومغناطیسی تولید می کنند. از گرما می توان برای گرمایش القایی استفاده کرد. از نیروهای الکترومغناطیسی می توان برای آبگیری ، ایجاد حرکت یا ایجاد ترمز قوی استفاده کرد. جریانهای Eddy همچنین می توانند دارای اثرات نامطلوب باشند ، به عنوان مثال از بین رفتن قدرت در ترانسفورماتورها. در این نرم افزار ، با ورقه ورقه شدن رساناها یا سایر جزئیات شکل هادی ، با صفحات نازک به حداقل می رسند.</div><div><br></div><div>جریانهای چربی ناشی از خود باعث تأثیر پوست در رساناها می شوند. [1] دومی را می توان برای آزمایش غیر مخرب مواد برای خصوصیات هندسی مانند ترک های خرد استفاده کرد. [2] اثر مشابه اثر نزدیکی است ، که در اثر جریانهای چربی ناشی از خارجی ایجاد می شود. [3]</div><div><br></div><div>یک موضوع یا بخشی از یک موضوع شدت و جهت حرکت پایدار را در جایی تجربه می کند که هنوز حرکت نسبی میدان و جسم وجود دارد (به عنوان مثال در مرکز میدان در نمودار) یا فیلدهای ناپایدار که جریانها به دلیل جریان گردش نمی توانند هندسه هادی. در این شرایط ، اتهامات روی یا در داخل جسم جمع می شوند و این اتهامات در نتیجه پتانسیل های الکتریکی ساکن را تولید می کنند که مخالف هر جریان دیگری هستند. جریانها ممکن است در ابتدا با ایجاد پتانسیل های استاتیک همراه باشند ، اما اینها ممکن است گذرا و اندک باشند.</div><div><br></div><div><br></div><div>(سمت چپ) جریانهای ادی (I ، قرمز) در هسته ترانسفورماتور آهن جامد. (سمت راست) ساخت هسته از لایه های نازک به موازات میدان (B ، سبز) با عایق بین آنها جریان های گرداب را کاهش می دهد. اگرچه زمینه و جریانها از یک جهت نشان داده می شوند ، اما در واقع جهت جریان معکوس با جریان متناوب در سیم پیچ ترانسفورماتور را معکوس می کنند.</div><div>جریانهای ادی خسارتهای مقاومت را ایجاد می کنند که برخی از انواع انرژی ، مانند انرژی جنبشی ، را به گرما تبدیل می کنند. این گرمایش ژول باعث کاهش راندمان ترانسفورماتورهای هسته ای و موتورهای برقی و سایر وسایلی می شود که از میدان مغناطیسی استفاده می کنند. جریان های Eddy در این دستگاه ها به حداقل می رسند</div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img alt="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Eddy_current_brake_diagram.svg/330px-Eddy_current_brake_diagram.svg.png" decoding="async" width="330" height="222" class="thumbimage" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Eddy_current_brake_diagram.svg/495px-Eddy_current_brake_diagram.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Eddy_current_brake_diagram.svg/660px-Eddy_current_brake_diagram.svg.png 2x" data-file-width="1691" data-file-height="1140"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">A magnet induces circular</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current" title="Electric current" style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128);">electric currents</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">in a metal sheet moving through its magnetic field. See the diagram at right. It shows a metal sheet</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><i style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">(C)</i><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">moving to the right under a stationary magnet. The magnetic field</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><i style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">(<span style="color: green;">B, green arrows</span>)</i><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">of the magnet's north pole</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><i style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">N</i><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">passes down through the sheet. Since the metal is moving, the</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_flux" title="Magnetic flux" style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128);">magnetic flux</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">through a given area of the sheet is changing. In the part of the sheet moving under the leading edge of the magnet</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><i style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">(left side)</i><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">the magnetic field through a given point on the sheet is increasing as it gets nearer the magnet,</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span class="mwe-math-element" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;"><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/66bbeb30fdb68db10a93d06628961f32dc6b7b47" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" alt="{\displaystyle {dB \over dt}\;>\;0}" style="border: 0px; vertical-align: -2.005ex; margin: 0px; display: inline-block; width: 9.367ex; height: 5.509ex;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">. From</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_law_of_induction" title="Faraday's law of induction" style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128);">Faraday's law of induction</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">, this creates a circular</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_field" title="Electric field" style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; background: none; text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128);">electric field</a><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">in the sheet in a counterclockwise direction around the magnetic field lines. This field induces a counterclockwise flow of electric current</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><i style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">(<span style="color: red;">I, red</span>)</i><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">, in the sheet. This is the eddy current. In the part of the sheet under the trailing edge of the magnet</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><i style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">(right side)</i><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">the magnetic field through a given point on the sheet is decreasing as it is moving further away from the magnet,</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><span class="mwe-math-element" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;"><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/09ca41b10231dbfc98fcb5ab09682552f9d4e641" class="mwe-math-fallback-image-inline" aria-hidden="true" alt="{\displaystyle {dB \over dt}\;<\;0}" style="border: 0px; vertical-align: -2.005ex; margin: 0px; display: inline-block; width: 9.367ex; height: 5.509ex;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">, inducing a second eddy current in a clockwise direction in the sheet.</span><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">Another equivalent way to understand the current is to see that the free&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Charge_carrier" title="Charge carrier" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">charge carriers</a>&nbsp;(<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electron" title="Electron" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">electrons</a>) in the metal sheet are moving with the sheet to the right, so the magnetic field exerts a sideways force on them due to the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_force" title="Lorentz force" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">Lorentz force</a>. Since the velocity&nbsp;<i><b>v</b></i>&nbsp;of the charges is to the right and the magnetic field&nbsp;<i><b>B</b></i>&nbsp;is directed down, from the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Right_hand_rule" class="mw-redirect" title="Right hand rule" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">right hand rule</a>&nbsp;the Lorentz force on positive charges&nbsp;<i><b>F</b></i>&nbsp;=&nbsp;<i>q</i>(<i><b>v</b></i>&nbsp;×&nbsp;<i><b>B</b></i>) is toward the rear of the diagram (to the left when facing in the direction of motion&nbsp;<i><b>v</b></i>). This causes a current&nbsp;<i>I</i>&nbsp;toward the rear under the magnet, which circles around through parts of the sheet outside the magnetic field, clockwise to the right and counterclockwise to the left, to the front of the magnet again. The mobile&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Charge_carrier" title="Charge carrier" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">charge carriers</a>&nbsp;in the metal, the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electron" title="Electron" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">electrons</a>, actually have a negative charge (<i>q</i>&nbsp;&lt; 0) so their motion is opposite in direction to the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Conventional_current" class="mw-redirect" title="Conventional current" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">conventional current</a>&nbsp;shown.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px;">Due to&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ampere%27s_circuital_law" class="mw-redirect" title="Ampere's circuital law" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">Ampere's circuital law</a>&nbsp;each of these circular currents creates a counter magnetic field (<i><span style="color: blue;">blue arrows</span></i>), which due to&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Lenz%27s_law" title="Lenz's law" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">Lenz's law</a>&nbsp;opposes the change in magnetic field which caused it, exerting a drag force on the sheet. At the leading edge of the magnet&nbsp;<i>(left side)</i>&nbsp;by the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Right_hand_rule" class="mw-redirect" title="Right hand rule" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">right hand rule</a>&nbsp;the counterclockwise current creates a magnetic field pointed up, opposing the magnet's field, causing a repulsive force between the sheet and the leading edge of the magnet. In contrast, at the trailing edge&nbsp;<i>(right side)</i>, the clockwise current causes a magnetic field pointed down, in the same direction as the magnet's field, creating an attractive force between the sheet and the trailing edge of the magnet. Both of these forces oppose the motion of the sheet. The&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_energy" title="Kinetic energy" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">kinetic energy</a>&nbsp;which is consumed overcoming this drag force is dissipated as heat by the currents flowing through the&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance" class="mw-redirect" title="Electrical resistance" style="text-decoration-line: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">resistance</a>&nbsp;of the metal, so the metal gets warm under the magnet<span class="mw-headline" id="Properties" style="font-family: &quot;Linux Libertine&quot;, Georgia, Times, serif; font-size: 11px;">ropert</span><span style="font-family: &quot;Linux Libertine&quot;, Georgia, Times, serif; font-size: 11px;">n.</span></p> </div> text/html 2019-07-22T23:27:48+01:00 tagh85.ir اینستاگرام شرکت طرح آزمایان قزوین http://tagh85.ir/post/1772 <h2 class="_6lAjh" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; display: inline-flex;"><a class="FPmhX notranslate TlrDj" title="taq.co.ir" href="https://www.instagram.com/taq.co.ir/" style="margin: 0px 4px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><br></a><a class="FPmhX notranslate TlrDj" title="taq.co.ir" href="https://www.instagram.com/taq.co.ir/" style="margin: 0px 4px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><br></a><a class="FPmhX notranslate TlrDj" title="taq.co.ir" href="https://www.instagram.com/taq.co.ir/" style="margin: 0px 4px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">taq.co.ir</a></h2><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">شرکت توزیع نیروی برق استان البرز<br>درحال تست و بازرسی میز تست ساخته شده توسط شرکت طرح آزمایان قزوین<br>.<br><img src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/04/20190602_084111.jpg" alt="" class="wp-image-538"><br>MESSGERÄTE UND<br>TRANSFORMATOR-ÜBERWACHUNGSSYSTEME .Dieses Gerät wurde von mir gemacht.<br>.<br>METER TEST EQUIPMENT AND&nbsp;<br>TRANSFORMER MONITORING SYSTEMS<br>.<br>Taleghani Blvd above the bridge of Azadegan, the beginning of Emam Reza (AS) PO Box 31535-159 . .<br><br>Www.taq.co.ir<br>.<br><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/electricity/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#Electricity</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/distribution/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#Distribution</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/company/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#Company</a>&nbsp;is&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/alborz/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#Alborz</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/province/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#Province</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/karaj/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#karaj</a><a class="notranslate" href="https://www.instagram.com/amirmobasher90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">@amirmobasher90</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/electricmeterroom/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#electricmeterroom</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/electricmeter/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#electricmeter</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/electricmeters/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#electricmeters</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/electricmeterlamp/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#electricmeterlamp</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/electricmeterbox/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#electricmeterbox</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/taqcoir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#taqcoir</a>&nbsp;.&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست_کنتورهای_آب</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasher90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasher90</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#میزتست</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasher/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasher</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تستر</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتوردیجیتال</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشراقدم</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشر</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور_برق</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%82/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتوربرق</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشر_اقدم</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست_کنتور</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورسازی</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورهوشمند</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#</a></span> text/html 2019-07-22T23:26:06+01:00 tagh85.ir اینستاگرام شرکت طرح آزمایان قزوین http://tagh85.ir/post/1771 <span id="react-root" aria-hidden="false" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; height: 625px; z-index: 0;"><section class="_9eogI E3X2T" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; min-height: 100%; overflow: hidden; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;"><main class="SCxLW o64aR" role="main" style="-webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; -webkit-box-ordinal-group: 5; order: 4; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div class="v9tJq " style="margin: 0px auto 30px; padding: 60px 20px 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: content-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1; max-width: 935px; width: calc(100% - 40px);"><div class=" _2z6nI" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative;"><article class="FyNDV" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative;"><div class="Nnq7C weEfm" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative;"><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0JX5wdHGce/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="No photo description available." class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/6e685f7874fff8ca9a0ea75e2760e11e/5DB7EF90/t51.2885-15/e35/s150x150/66941314_101275101167409_7396339024724434401_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/e3a6cfcc0615bd5b7115f24ca30b7a1d/5DD445DA/t51.2885-15/e35/s240x240/66941314_101275101167409_7396339024724434401_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/9e70862a1dd9e77cd37798b2014d1ab2/5DC96860/t51.2885-15/e35/s320x320/66941314_101275101167409_7396339024724434401_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/44dab156cbaa2e9cf742f1dc6bd64c66/5DB4BF3A/t51.2885-15/e35/s480x480/66941314_101275101167409_7396339024724434401_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/034064b06eebb7b355fa50ed73f61204/5DB69F37/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66941314_101275101167409_7396339024724434401_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/034064b06eebb7b355fa50ed73f61204/5DB69F37/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66941314_101275101167409_7396339024724434401_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></div></div><div class="u7YqG" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: end; align-items: flex-end; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; bottom: 0px; -webkit-box-pack: start; justify-content: flex-start; left: 0px; pointer-events: none; right: 0px; top: 0px;"><span class="mediatypesSpriteCarousel__filled__32 u-__7" aria-label="Carousel" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; background-image: url(&quot;/static/bundles/es6/sprite_mediatypes_65c15d7731ea.png/65c15d7731ea.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: 0px 0px; height: 32px; width: 32px;"></span></div></a></div><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="No photo description available." class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/124f0ee890a1b7e7037063b139d2a2d3/5DCBF4B4/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565a/s150x150/66287428_344386443151178_372293883005953296_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/2925f06c5a8f49ebdb967a89b0b4dd08/5DB8C201/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565a/s240x240/66287428_344386443151178_372293883005953296_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/d229f9115198c47ae65f430ae756f4c8/5DD34CB9/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565a/s320x320/66287428_344386443151178_372293883005953296_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/a3c31f26acd02d0596a45d5060919e64/5DB008E5/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565a/s480x480/66287428_344386443151178_372293883005953296_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/79f69948267ac4db4f6522baaad926ed/5DB81929/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565a/66287428_344386443151178_372293883005953296_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/79f69948267ac4db4f6522baaad926ed/5DB81929/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565a/66287428_344386443151178_372293883005953296_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0GNAf8nEaG/" style="font: inherit; background-color: rgb(250, 250, 250); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px; display: inline !important;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden; display: inline !important;"><img alt="Image may contain: one or more people and people sitting" class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/25cd9fc6e5bd57b3a84b64d7bec9b876/5DCB3F3B/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/s150x150/66260433_346109042971336_5298330001714749443_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/3dd97cc87547c05fc5bf3fc30435fa43/5DB6CB71/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/s240x240/66260433_346109042971336_5298330001714749443_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/0ae4dad359f68343dbc18c809b3c5a0e/5DB0DBCB/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/s320x320/66260433_346109042971336_5298330001714749443_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/cc94f79002aca82c43bad87472543b62/5DB92C91/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/s480x480/66260433_346109042971336_5298330001714749443_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/5187db2f4193daf8a596b2e9a07cd5b8/5DB57ACF/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/66260433_346109042971336_5298330001714749443_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/5187db2f4193daf8a596b2e9a07cd5b8/5DB57ACF/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608a/66260433_346109042971336_5298330001714749443_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div></div></a></div></div></div><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0GNAf8nEaG/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></div></div><div class="u7YqG" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: end; align-items: flex-end; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; bottom: 0px; -webkit-box-pack: start; justify-content: flex-start; left: 0px; pointer-events: none; right: 0px; top: 0px;"><span class="mediatypesSpriteCarousel__filled__32 u-__7" aria-label="Carousel" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; background-image: url(&quot;/static/bundles/es6/sprite_mediatypes_65c15d7731ea.png/65c15d7731ea.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: 0px 0px; height: 32px; width: 32px;"></span></div></a></div></div><div class="Nnq7C weEfm" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative;"><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0BYH4NHHVj/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="Image may contain: outdoor" class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/4737afda9b84c9f365b89cd3e907d645/5DB10A22/t51.2885-15/e35/s150x150/65883707_163135491487879_2318255991579706581_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/192ae8faa75917503936d64243e949f1/5DCCCA68/t51.2885-15/e35/s240x240/65883707_163135491487879_2318255991579706581_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/ed11c49f88abee82305d14e49476513e/5DD02BD2/t51.2885-15/e35/s320x320/65883707_163135491487879_2318255991579706581_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/43bd7134e7cde6835ab23f2458588ae8/5DE5B488/t51.2885-15/e35/s480x480/65883707_163135491487879_2318255991579706581_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/ba4f89e5f1d8fe8a3602b64bed4491e5/5DD06E85/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65883707_163135491487879_2318255991579706581_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/ba4f89e5f1d8fe8a3602b64bed4491e5/5DD06E85/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65883707_163135491487879_2318255991579706581_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></div></div></a></div><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0BP4_bn1qw/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="No photo description available." class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/09de843ece000faddf763d9435a33cea/5DB696C7/t51.2885-15/e35/s150x150/66364446_468252397309426_7269659885222765410_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/5945b8ee7f95bf882f18acd5522470c6/5DE4808D/t51.2885-15/e35/s240x240/66364446_468252397309426_7269659885222765410_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/65fb4de5b8122f2805f6844c5d5002a3/5DE3BD37/t51.2885-15/e35/s320x320/66364446_468252397309426_7269659885222765410_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/3f89719eeda4e8cc97ffc08a7010fd96/5DEE666D/t51.2885-15/e35/s480x480/66364446_468252397309426_7269659885222765410_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/31113dc9c8ebf9a46b1cc1cd322d4e8e/5DB62B60/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66364446_468252397309426_7269659885222765410_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/31113dc9c8ebf9a46b1cc1cd322d4e8e/5DB62B60/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66364446_468252397309426_7269659885222765410_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></div></div></a></div><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="Image may contain: tree, sky, outdoor and nature" class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/15e1d8bbc8834f4f965703954e913781/5DB98875/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s150x150/66084142_476061759890656_3020175287138559605_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/7ea8bc3e8c189e3605d7b39dc3c1b6d3/5DB9C53F/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s240x240/66084142_476061759890656_3020175287138559605_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/cd48623187a1a66e217f808135f7f4db/5DCA4385/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s320x320/66084142_476061759890656_3020175287138559605_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/8b8d5ac3147c66d6f3895cc4dbd1cfc8/5DCB5BDF/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s480x480/66084142_476061759890656_3020175287138559605_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/332699d17b5bb7843cda8ed126ca0b7c/5DE66341/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/66084142_476061759890656_3020175287138559605_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/332699d17b5bb7843cda8ed126ca0b7c/5DE66341/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/66084142_476061759890656_3020175287138559605_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div></div></div></div><div class="Nnq7C weEfm" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative;"><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz44s_aHEIp/" style="font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none; opacity: 0.5;"><img alt="No photo description available." class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/4147a0cb4ab9d9c7381a8db36ac942dd/5DCFE74B/t51.2885-15/e35/c81.0.567.567a/s150x150/65875161_367544734166859_8912484161996104188_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/0047f84a88f34fa0683930985fd33c80/5DE59001/t51.2885-15/e35/c81.0.567.567a/s240x240/65875161_367544734166859_8912484161996104188_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/2a05d1c818b157bbb51d4754f56230b7/5DB1C7BB/t51.2885-15/e35/c81.0.567.567a/s320x320/65875161_367544734166859_8912484161996104188_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/ff4dec4dc187047aa797d7ac1ce35941/5DEE4EE1/t51.2885-15/e35/c81.0.567.567a/s480x480/65875161_367544734166859_8912484161996104188_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/0aee58d97d59f9a795b7516b5b39aa6a/5DB108D3/t51.2885-15/e35/c81.0.567.567a/65875161_367544734166859_8912484161996104188_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/0aee58d97d59f9a795b7516b5b39aa6a/5DB108D3/t51.2885-15/e35/c81.0.567.567a/65875161_367544734166859_8912484161996104188_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></a></div></div></div></div><div class="Nnq7C weEfm" style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative;"><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz3QSXEHlqn/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/b619121489e1fe8408c64be959889841/5D3969EF/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/s150x150/65835155_130555861490063_7202904406239535699_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/083a5783040587b7dfa8c629ad679756/5D391E65/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/s240x240/65835155_130555861490063_7202904406239535699_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/3bc45621a6f8e2012f45de074498f51a/5D38F61F/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/s320x320/65835155_130555861490063_7202904406239535699_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/349eab382f51cbd98f5318fd5323a1cf/5D39174A/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/65835155_130555861490063_7202904406239535699_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/349eab382f51cbd98f5318fd5323a1cf/5D39174A/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/65835155_130555861490063_7202904406239535699_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/349eab382f51cbd98f5318fd5323a1cf/5D39174A/t51.2885-15/e35/c157.0.406.406a/65835155_130555861490063_7202904406239535699_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div><div class="_9AhH0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; left: 0px; top: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></div></div><div class="u7YqG" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: end; align-items: flex-end; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: absolute; bottom: 0px; -webkit-box-pack: start; justify-content: flex-start; left: 0px; pointer-events: none; right: 0px; top: 0px;"><span class="mediatypesSpriteVideo__filled__32 u-__7" aria-label="Video" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; background-image: url(&quot;/static/bundles/es6/sprite_mediatypes_65c15d7731ea.png/65c15d7731ea.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: 0px -34px; height: 32px; width: 32px;"></span></div></a></div><div class="v1Nh3 kIKUG _bz0w" style="margin: 0px 28px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex: 1 0 0%; position: relative; width: 293px; -webkit-box-flex: 1;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz3QD5cnaSL/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;"><div class="eLAPa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; background-color: rgb(239, 239, 239); width: 293px;"><div class="KL4Bh" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 293px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; overflow: hidden;"><img alt="Image may contain: one or more people, people standing and indoor" class="FFVAD" decoding="auto" sizes="293px" srcset="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/be16bc9e0cc8f4cfc7e73d7c8df668ae/5DB9CE93/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s150x150/67409228_2359830420773950_1401739615853869020_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 150w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/89d7a35680bdc028c5413a0ba1f3ac85/5DD22295/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s240x240/67409228_2359830420773950_1401739615853869020_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 240w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/06c3745f7fd9cbf4472857cb3102928b/5DCDA0EB/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s320x320/67409228_2359830420773950_1401739615853869020_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 320w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/bbd7e321453f7c9c4811756789df30f7/5DC83FAC/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/s480x480/67409228_2359830420773950_1401739615853869020_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 480w,https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/3f0d97bd2138b55eac2e87f5c1693e6b/5DB394FD/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/67409228_2359830420773950_1401739615853869020_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com 640w" src="https://scontent-dus1-1.cdninstagram.com/vp/3f0d97bd2138b55eac2e87f5c1693e6b/5DB394FD/t51.2885-15/e35/c257.0.565.565/67409228_2359830420773950_1401739615853869020_n.jpg?_nc_ht=scontent-dus1-1.cdninstagram.com" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; left: 0px; position: absolute; top: 0px; height: 293px; user-select: none; width: 293px; object-fit: cover;"></div></div></a></div></div></div></div></article></div></div></main><nav class="NXc7H jLuN9 X6gVd" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-ordinal-group: 1; order: 0; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div class="XajnB" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-ordinal-group: 3; order: 2; flex-basis: 75px;"><br></div></nav></section></span><div class="Z2m7o" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: fixed; bottom: 0px; left: 0px; overflow: hidden; right: 0px; z-index: 10;"><div class="CgFia " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: vertical; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: column; flex-shrink: 0; position: relative; transform: translateY(0px); transition: transform 0.2s ease-out 0s, -webkit-transform 0.2s ease-out 0s;"></div></div> text/html 2019-07-22T23:17:20+01:00 tagh85.ir STATIONARY TEST EQUIPMENT http://tagh85.ir/post/1765 <div><br></div><div><div class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; color: rgb(68, 68, 68);"><br></div><div class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 1em; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; color: rgb(68, 68, 68);"><figure class="aligncenter" style="box-sizing: border-box; display: table; margin: 0px auto; text-align: center; clear: both;"><a href="https://www.instagram.com/taq.co.ir" target="_blank" rel="noreferrer noopener" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 157, 204); text-decoration-line: none;"><img src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2016/06/95.11.12dastgah.jpg" alt="95.11.12dastgah" class="wp-image-388" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: top; margin-bottom: 0px; border: 0px;"></a></figure></div><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; max-width: 100%; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><img src="http://uupload.ir/files/q8ys_untitled-1.png" alt="" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: top; margin-bottom: 0px;"></figure><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 38px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">STATIONARY TEST EQUIPMENT</h2><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 38px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">The individual system components of a TAQ meter test system are modularly developed and can be combined in any order for testing of single- and three-phase meters with or without closed I-P links. Test systems are available with fixed meter racks or with moveable trolleys and gantries to fulfill different requirements and increased test capacity.</h2><figure class="wp-block-embed-instagram wp-block-embed is-type-rich is-provider-instagram" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><div class="wp-block-embed__wrapper" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="fitvids-video" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div></div></figure><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 38px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">İSTASYONLU TEST EKİPMANLARI<br style="box-sizing: border-box;">TAQ metre test sisteminin ayrı ayrı sistem bileşenleri modüler olarak geliştirilmiştir ve kapalı I-P bağlantıları olan veya olmayan tek ve üç fazlı sayaçların test edilmesi için herhangi bir sırada birleştirilebilir. Test sistemleri, farklı gereksinimleri karşılamak ve test kapasitesini artırmak için sabit sayaç raflarıyla veya hareketli arabalarla ve portallarla kullanılabilir.</h2><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 38px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);">ولتاژ AC: 230 ولت<br style="box-sizing: border-box;">توان مصرفی: 0.5 کیلووات<br style="box-sizing: border-box;">فرکانس: 50 هرتز<br style="box-sizing: border-box;">منبع تولید ولتاژ</h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">ولتاژ،جریان، توان ظاهری،توان اكتیو،</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">توان راكتیو، فركانس و ضریب توان</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">محدوده ولتاژ AC: از 50 تا 250 ولت<br style="box-sizing: border-box;">ولت آمپر تولیدی : 300 ولت آمپر<br style="box-sizing: border-box;">دقت تنظیم ولتاژ: 1 ولت<br style="box-sizing: border-box;">منبع تولید جریان</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">محدوده جریان AC: از 0.5 تا 80 آمپر<br style="box-sizing: border-box;">ولت آمپر تولیدی: 280 ولت آمپر<br style="box-sizing: border-box;">دقت تنظیم جریان: 0.5 آمپر<br style="box-sizing: border-box;">قابلیت تنظیم ضریب توان: از 1- تا 1</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="https://www.instagram.com/taq.co.ir" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 157, 204); text-decoration-line: none;">https://www.instagram.com/taq.co.ir</a></p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; max-width: 100%; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><img src="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2018/04/20190602_084111.jpg" alt="" class="wp-image-538" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: top; margin-bottom: 0px;"></figure><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">مهندس امیر مبشراقدم</p><figure class="wp-block-embed-instagram wp-block-embed is-type-rich is-provider-instagram" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><div class="wp-block-embed__wrapper" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="fitvids-video" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div></div></figure><hr class="wp-block-separator" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(234, 234, 234); border-style: solid none none; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; height: 0px; margin: 30px 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; max-width: 100%; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><br></figure><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 38px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2016/06/katalog-shahrivar-95.pdf" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 157, 204); text-decoration-line: none;"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">دانلود دفترچه راهنمای دستگاه تست کنتور ثابت&nbsp;&nbsp;</strong></a></h2><h2 style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 38px; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 0px 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://taq.co.ir/wp-content/uploads/2016/06/katalog-shahrivar-95.pdf" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(40, 157, 204); text-decoration-line: none;">Download the manual of the STATIONARY TEST EQUIPMENT</a></h2><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میز</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">تست</strong><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">کنتور</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ثابت</strong></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میزهای تست کنتور ثابت این شرکت با بهره گیری از متخصصان برجسته داخلی با قابلیتهای مختلف بنا به سفارش شرکتهای توزیع برق با لحاظ کردن نیازها و خواست مشتریان طراحی و تحویل می شود.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">در طراحی میزهای تست نیازهای آتی و احتمالی و خواستهای آتی مشتریان در نظر گرفته شده و بسهولت درخواستهای جدید مشتریان در تجهیز به&nbsp; قابلیتهای جدید و یا بروزرسانی بدوم تعویض کل دستگاه&nbsp; قابل اجرا می باشد .لذا این دیدگاه ها به ما این امکان را می دهد که دستگاههای تست با امکانات و قابلیتهای مختلف بنا به سفارش تهیه اجرا گردد.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">خدمات بعد از فروش 5 ساله و گارانتی یک سال و پایبندی به این تعهد در مقابل شرکتهای توزیع برق تهران و استان تهران و دیگر استانها نقطه قوت این شرکت می باشد که در سالیان گذشته از 1378تا حال متعهد بوده ایم و اجرا کرده ایم.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">میز</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">تست</strong><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">کنتور</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">ثابت</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">مدل</strong><strong style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">MTT6000/RF</strong></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">میز تست از دو یا یک عدد MTR6000/RFمرجع تکفاز و سه فاز و چهار عدد MTR3000/S(پیرو) و فانتوم لود تشکیل شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">RF/MTR6000 با بهره گیری از چیپ كنتور دیجیتال سه فاز كه بر اساس برگه فنی سازنده آن ، دقت</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">% 1/0 با استانداردهای IEC62053-21,IEC62053-22&nbsp; ,IEC62053-23&nbsp; دارد ، علاوه بر استفاده بعنوان کنتور مادر ، قابلیت تست كنتورهای سه فاز و تكفاز و حافظه داخلی و اندازه گیری و تنظیمات میباشد.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><br></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">Customer’s specific tests can be added upon request.<br style="box-sizing: border-box;">GENERAL COMPOSITION<br style="box-sizing: border-box;">TAQ MTR3000 3.2 is a modular construction. Major parts of the system include:<br style="box-sizing: border-box;">• power source PS<br style="box-sizing: border-box;">• reference standard RD<br style="box-sizing: border-box;">• suspension rack SR<br style="box-sizing: border-box;">• Windows® based executive AsTest software<br style="box-sizing: border-box;">POWER SOURCE<br style="box-sizing: border-box;">Three phase power sources with different output powers and different harmonics ability are available. Www.taq.co.ir<br style="box-sizing: border-box;">REFERENCE STANDARD<br style="box-sizing: border-box;">Three phase reference standards with accuracy 0.04, 0.02 and 0.01 are available. Www.taq.co.ir<br style="box-sizing: border-box;">SUSPENSION RACK<br style="box-sizing: border-box;">Three phase suspension racks with different number of test positions, different test positions arrangement, manual or pneumatic meter clamping, optional IP separating transformers and a vast range of accessories and options are available. Www.taq.co.ir<br style="box-sizing: border-box;">SOFTWARE<br style="box-sizing: border-box;">Windows® base operating software with wizards, rich libraries, automatic meter adjustment routines, reporting and scripting is available in many languages. Customer’s specific features can be added upon request. Www.taq.co.ir<br style="box-sizing: border-box;">HARMONICS ABILITY<br style="box-sizing: border-box;">Standard versions of the TAQ MTR3000 3.2 meter test equipment are able to generate harmonics up to the 21st order. Enhanced harmonics versions marked with H are able to generate harmonics up to the 41st order.<br style="box-sizing: border-box;">ON ORDER SOLUTIONS<br style="box-sizing: border-box;">In addition to highly customizable TAQ MTR3000 3.2 meter test equipment, fully customized, made on order meter test equipment is available.</p><figure class="wp-block-embed-instagram wp-block-embed is-type-rich is-provider-instagram" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><div class="wp-block-embed__wrapper" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="fitvids-video" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><br></div></div></figure><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">The bench accord with the standard of “IEC 60736:1982 testing equipment for electrical energy meter”, “IEC 62053”<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Close-link and ordinary calibration both can be used, ordinary calibration can be used to test single/three phase active and reactive energy meter (up to 0.5 class),close-link calibration can be used to test single/three phase active and reactive energy meter (up to 1 class)<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The bench can test the converted quantity which is caused by negative phase, voltage unbalance, harmonic wave and so on<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The bench can auto-calibrate starting, no load, basic error and calibration tolerance and 24h deflection.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Close-link calibration is using insulate current transformer and suitable for close-link energy meter.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The bench is using the standard power meter with comparison technology to offer the test the error of energy meters.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The bench is using the error processor system to calculate the error of each energy meter by the sub-error system which can be connected by the internal RS485.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The same specification but different constant energy meter can be tested at one time.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; For the installed pick-up equipment, can offer 3 ranges adjustment. It is also can be accepted the signal for both round-style energy meter and digital LED energy meter.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The bench can choose to operate by keyboard or PC which is very convenient. The working status of bench can be seen very clear and easy operation.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The bench is using the testing software complied with WINDOWS98/2000/XP which can auto-testing different energy meters.<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The software can realize the data from energy meter for statistics, search and management. It also can connect with on-line management for up load the data<br style="box-sizing: border-box;">●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The energy meter hanging rack is made by Aluminum compound. The whole device configuration is a reasonable design and nice outfit.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">.<br style="box-sizing: border-box;">Since 2000 the name TAQ.CO has been synonymous with innovation, accuracy and quality in manufacturing test equipment and systems for the measurement and certification of electricity meters as well as transformer monitoring systems.<br style="box-sizing: border-box;">TAQ.CO offers a broad range of high precision test and monitoring systems for customers.<br style="box-sizing: border-box;">.<br style="box-sizing: border-box;">شرکت طرح آزمایان قزوین با استفاده از تجارب کارشناسان کنتور برق و مهندسی مجدد دستگاه های تست کنتور خارجی، با شناخت از امکانات و نیازها پیرو آن، دستگاهی با استفاده از امکانات داخلی و در دسترس بدون نیاز به قطعه خاص خارجی<br style="box-sizing: border-box;">و انحصاری در سال 1378 دستگاه های تست مجهز به دوربین و محاسبه گر دیجیتال برای کنتور الکترومکانیکی تکفاز و سه فاز طراحی و ارایه کرد و اولین دستگاه در منطقه برق پاسداران نصب شد و با ورود کنتور های دیجیتال به عرصه برق کشور و متناسب با نیازها در سال 1381 دستگاه های تست برای انواع کنتور های الکترومکانیکی و دیجیتال معرفی و در شرکتهای توزیع برق بکارگرفته شد و در ادامه با بهبود مستمر دستگاههای منصوبه علاوه بر شرکتهای توزیع دیگر درکلیه مناطق شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و شرکت توزیع برق استان تهران تا حال بهره برداری میشود<br style="box-sizing: border-box;">.<br style="box-sizing: border-box;">.<br style="box-sizing: border-box;">.TAQ.CO entwickelt und fertigt Systeme zur Erzeugung, Messung, Prüfung und Kalibrierung elektrischer Größen und vertreibt sie IRAN . Zu unseren Kunden gehören renommierte Unternehmen der Elektrizitätsversorgung und Messwandlerherstellung. TAQ.CO ist ein unabhängiges und mitarbeitergeführtes Unternehmen.<br style="box-sizing: border-box;">Eine enge Kundenbindung und langfristiges, partnerschaftlich orientiertes Denken prägen unser Handeln.<br style="box-sizing: border-box;">.<br style="box-sizing: border-box;">.<br style="box-sizing: border-box;">. #تست_کنتورهای_آب #amirmobasher90 #میزتست #amirmobasher #تستر #کنتوردیجیتال #امیرمبشراقدم #امیرمبشر #کنتور_برق #amirmobasheraghdam #برق #تست_کنتور_آب #کنتوربرق #امیرمبشر_اقدم #تست_کنتور #کنتورسازی #کنتورهوشمند #تست #کنتور #مهندس_امیرمبشر</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 15px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);">@amirmobasher90 #توزیع_برق_آذربایجان_شرقی #توزیع_برق_خراسان #توزیع_برق_ارژن #توزیع_برق_سلماس #توزیع_برق_شیراز #توزیع_برق_استان_مرکزی #توزیع_برق_گلستان #amirmobasher #توزیع_برق_استان #توزیع_برق_ایذه #توزیع_برق_کرمان #توزیع_برق_تهران #توزیع_برق_هرمزگان #توزیع_برق_بوشهر #توزیع_برق_قم #توزیع_برق_مشهد #توزیع_برق_شوشتر #توزیع_برق_آمل #توزیع_برق_اردبیل #توزیع_برق_تبریز #توزیع_برق_مازندران #توزیع_برق_آذربایجان #توزیع_برق #توزیع_برق_استان_تهران #توزیع_برق_گیلان #توزیع_برق_لرستان #توزیع_برق_شمال_کرمان #توزیع_برق_آذربایجان_غربی</p></div> text/html 2019-07-22T23:11:39+01:00 tagh85.ir Prüfung von einphasigen Zählern mitgeschlossenen Eichverbindungen mittels Spannungstrennwandler http://tagh85.ir/post/1762 <header class="entry-header" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;"><h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 32px; font-style: inherit; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 5px 0px 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><br></h1><h1 class="entry-title" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.2; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 32px; font-style: inherit; font-weight: normal; margin: 0px; outline: 0px; padding: 5px 0px 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><time class="entry-date published" datetime="2019-07-22T16:08:11+03:30" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none;"><a href="http://daswort.ir/2019/07/22/prufung-von-einphasigen-zahlern-mit-geschlossenen-eichverbindungen-mittels-spannungstrennwandler/" title="4:08 pm" rel="bookmark" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none;">&nbsp;<time class="entry-date published" datetime="2019-07-22T16:08:11+03:30" style="box-sizing: border-box;">July 22</time></a><a href="http://daswort.ir/2019/07/22/prufung-von-einphasigen-zahlern-mit-geschlossenen-eichverbindungen-mittels-spannungstrennwandler/" title="4:08 pm" rel="bookmark" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none;">, 2019</a></time><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span class="byline" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: inherit; font-size: 16px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; vertical-align: baseline;"><span class="author vcard" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span class="fa fa-user" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1; font-family: FontAwesome; color: rgb(136, 136, 136); display: inline-block; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding-right: 5px;"></span>&nbsp;<a class="url fn n" href="http://daswort.ir/author/payaelci_daswort/" title="payaelci_daswort" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none;">payaelci_daswort </a></span></span><span class="comments" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: inherit; font-size: 16px; box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://daswort.ir/2019/07/22/prufung-von-einphasigen-zahlern-mit-geschlossenen-eichverbindungen-mittels-spannungstrennwandler/#respond" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-size: 12px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none;"><span class="fa fa-comment" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1; font-family: FontAwesome; display: inline-block; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; padding-right: 5px;"></span>&nbsp;0 Comments</a></span></h1></header><div class="entry-content clearfix" style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;, serif; font-size: 16px; margin: 0px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(68, 68, 68);"><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p><figure class="wp-block-image" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; text-align: center; max-width: 100%;"><img src="http://daswort.ir/wp-content/uploads/2019/07/IMG_1356-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-1124" srcset="http://daswort.ir/wp-content/uploads/2019/07/IMG_1356-1024x768.jpg 1024w, http://daswort.ir/wp-content/uploads/2019/07/IMG_1356-300x225.jpg 300w, http://daswort.ir/wp-content/uploads/2019/07/IMG_1356-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: top; margin-bottom: 0px;"></figure><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Prüfung von einphasigen Zählern mit<br style="box-sizing: border-box;">geschlossenen Eichverbindungen mittels<br style="box-sizing: border-box;">Spannungstrennwandler<br style="box-sizing: border-box;">Zählerhersteller und Zähleranwender verwenden<br style="box-sizing: border-box;">immer öfter Zähler, bei denen es nicht möglich ist,<br style="box-sizing: border-box;">die Eichverbindung zum Zwecke der effektiven Endprüfung bzw. Eichung zu öffnen. Der wichtigste<br style="box-sizing: border-box;">Grund auf Seiten der Hersteller liegt darin, dass Einphasenzähler mit Shunt sehr preiswert in der Fertigung sind. Bei solchen Zählern würde eine zusätzliche Potentialtrennung zwischen Strom- und Spannungspfad zu erheblich höheren Kosten führen.<br style="box-sizing: border-box;">Während des Normalbetriebes wäre diese Potentialtrennung ohnehin nicht möglich.<br style="box-sizing: border-box;">Andererseits wird immer häufiger seitens der Energieversorgungsunternehmen gewünscht, dass eine<br style="box-sizing: border-box;">Auftrennung von Strom- und Spannungskreis ausserhalb des Zählers nicht möglich ist, um Manipulationen durch den Stromkunden auszuschliessen.<br style="box-sizing: border-box;">Der letztgenannte Grund gilt auch für Dreiphasenzähler mit Direktanschluss.<br style="box-sizing: border-box;">Deshalb werden auch solche Zähler zuweilen in der<br style="box-sizing: border-box;">Ausführung mit von aussen nicht trennbaren Eichverbindungen bestellt. Auch in diesem Falle ist die<br style="box-sizing: border-box;">Zählerfertigung etwas kostengünstiger als bei der<br style="box-sizing: border-box;">klassischen Ausführung mit einer Trennstelle innerhalb des Klemmenblockes.<br style="box-sizing: border-box;">Für Zähler mit Wandleranschluss ist in jedem Fall<br style="box-sizing: border-box;">die Zugänglichkeit von allen Strom- und Spannungspfaden am Klemmenblock notwendig, um die<br style="box-sizing: border-box;">Wandler anschliessen zu können.<br style="box-sizing: border-box;">Die obengenannten Gründe sprechen für den Einsatz von Zählern mit geschlossenen Eichverbindungen im Bereich der Haushalts- und Gewerbeanwendungen und lassen hier gewisse Kostenersparnisse<br style="box-sizing: border-box;">erwarten bzw. verringern die Wahrscheinlichkeit von<br style="box-sizing: border-box;">Energiediebstahl. Im folgenden soll gezeigt werden,<br style="box-sizing: border-box;">welche Auswirkungen der Einsatz der genannten<br style="box-sizing: border-box;">Zählerausführungen auf deren Prüfung hat.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">Grundsätzlicher Aufbau einer Zählerprüfeinrichtung<br style="box-sizing: border-box;">Bei der Zählerprüfung wird üblicherweise eine fiktive<br style="box-sizing: border-box;">Last für den Prüfling und das Prüfnormal mit einer<br style="box-sizing: border-box;">elektronischen Quelle erzeugt. Fiktive Last bedeutet, dass der Strompfad mit einem bestimmten<br style="box-sizing: border-box;">Strom versorgt wird und am Spannungspfad die jeweilige Nennspannung angelegt wird. Moderne<br style="box-sizing: border-box;">elektronische Zählerprüfeinrichtungen erlauben auf<br style="box-sizing: border-box;">diese Weise die automatische Prüfung der Zähler im<br style="box-sizing: border-box;">gesamten Arbeitsbereich. Die Strom- und Spannungsmesskreise an jedem einzelnen Zähler können zur Prüfung über eine Lasche am Klemmenblock (Eichverbindung) voneinander getrennt werden. Dadurch ist es möglich, eine beliebige Anzahl<br style="box-sizing: border-box;">von Zählern parallel anzuschliessen und somit effektiv zu prüfen. An allen Spannungsmesswerken<br style="box-sizing: border-box;">der Prüflinge liegt dieselbe Spannung an, und durch<br style="box-sizing: border-box;">alle Strommesswerke fliesst derselbe Strom.<br style="box-sizing: border-box;">Anforderungen bei geschlossener Eichverbindung<br style="box-sizing: border-box;">Wenn die Prüflinge keine Möglichkeit besitzen, dass<br style="box-sizing: border-box;">die Eichverbindung geöffnet werden kann, dann<br style="box-sizing: border-box;">existiert an jedem Prüfling eine Verbindung zwischen Spannungs- und Strompfad. Durch diese<br style="box-sizing: border-box;">Verbindungen liegen die Ein- und Ausgänge der<br style="box-sizing: border-box;">Strommesswerke praktisch auf demselben Potential. Es entsteht jeweils ein Nebenschluss über jeden<br style="box-sizing: border-box;">der in Reihe geschalteten Prüflinge, was zu einer erheblichen Messabweichung führt. Folglich ist es<br style="box-sizing: border-box;">nicht möglich, auf einer herkömmlichen Zählerprüfeinrichtung ohne zusätzliche Maßnahmen Zähler<br style="box-sizing: border-box;">mit geschlossener Eichverbindung zu prüfen. Um<br style="box-sizing: border-box;">solche Zähler prüfen zu können, muss eine Potentialtrennung an jedem einzelnen Prüfling vorgesehen<br style="box-sizing: border-box;">werden. Diese Potentialtrennung muss gewährleisten, dass die unlösbar im Zähler vorhandenen Eichverbindungen nicht dazu führen, dass Nebenschlüsse, also Messabweichungen entstehen.<br style="box-sizing: border-box;">Die galvanische Trennung kann grundsätzlich mit<br style="box-sizing: border-box;">Hilfe von Spannungs- oder Stromwandlern vorgenommen werden. In diesem Fall führt eine vorhandene Eichverbindung nicht zu einem Nebenschluss,<br style="box-sizing: border-box;">da jetzt die Verbindung nur im Sekundärkreis des<br style="box-sizing: border-box;">Wandlers erfolgt und eine Kopplung mit den anderen Prüflingen nicht möglich ist.<br style="box-sizing: border-box;">Potentialtrennung bei der Prüfung von Einphasenzählern<br style="box-sizing: border-box;">Bei der Parallelprüfung von Einphasenzählern mit<br style="box-sizing: border-box;">nicht lösbarer Verbindung zwischen Spannungsund Strompfad muss eine galvanische Trennung an<br style="box-sizing: border-box;">jedem einzelnen Prüflingsplatz erfolgen.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">Das macht man zweckmässigerweise dadurch,<br style="box-sizing: border-box;">dass der Spannungskreis jedes Prüflings über einen Spannungswandler angeschlossen wird. Aus<br style="box-sizing: border-box;">Kostengründen verwendet man einen Spannungswandler mit mehreren galvanisch voneinander getrennten Sekundärwicklungen.<br style="box-sizing: border-box;">Die Anzahl der Sekundärwicklungen ist mindestens gleich der Anzahl der anzuschliessenden<br style="box-sizing: border-box;">Prüflinge plus einer Wicklung für den Prüfzähler.<br style="box-sizing: border-box;">Dieser Spannungswandler wird speziell gefertigt<br style="box-sizing: border-box;">und geeicht. Die Genauigkeit liegt typisch bei<br style="box-sizing: border-box;">0.1 % für jede Sekundärwicklung.<br style="box-sizing: border-box;">Wenn Mehrtarifzähler geprüft werden sollen, müssen auch die jeweiligen Spannungen für die Schaltung der Tarifspule galvanisch getrennt sein. In diesem Fall muss der Spannungswandler noch für jede<br style="box-sizing: border-box;">der Sekundärwicklungen jeweils ein Relais mit<br style="box-sizing: border-box;">Schaltkontakt haben. Die Ausführung des Wandlers<br style="box-sizing: border-box;">ist in diesem Fall auch noch davon abhängig, ob die<br style="box-sizing: border-box;">Tarifspulenumschaltung im Zähler auf dem Potential<br style="box-sizing: border-box;">der Phase oder des Nullleiters erfolgt.<br style="box-sizing: border-box;">Wie bei jedem Spannungswandler, sind Wandler<br style="box-sizing: border-box;">der beschriebenen Ausführung nur für eine Nennspannung ausgelegt.<br style="box-sizing: border-box;">Sollen auf einer Prüfeinrichtung Einphasenzähler<br style="box-sizing: border-box;">mit verschiedenen Nennspannungen geprüft werden, sind unterschiedliche Wandler für die jeweiligen Nennspannungen einzubauen.<br style="box-sizing: border-box;">01.2008_R02<br style="box-sizing: border-box;">Abbildung 1 zeigt ein Beispiel der Nachrüstung einer<br style="box-sizing: border-box;">vorhandenen dreiphasigen Zählerprüfeinrichtung<br style="box-sizing: border-box;">mit Überrahmen und Zählerwagen.<br style="box-sizing: border-box;">Abbildung 1<br style="box-sizing: border-box;">Die Nachrüstung besteht darin, dass ein Spannungswandler für die entsprechende Anzahl Messplätze hinzugefügt und die Verdrahtung ergänzt<br style="box-sizing: border-box;">wird. Die Prüfeinrichtung kann im dargestellten Fall<br style="box-sizing: border-box;">ganz normal für die Prüfung der traditionellen Zähler<br style="box-sizing: border-box;">weiterverwendet werden. Die Abbildung 2 zeigt, wie<br style="box-sizing: border-box;">ein neuer, speziell für die Prüfung von Einphasenzählern mit geschlossenen Eichverbindungen hergestellter Zählerwagen an die aufgerüstete Prüfeinrichtung angeschlossen wird.<br style="box-sizing: border-box;">Typische Ausführungen von neuen, speziellen Zählerprüfeinrichtungen für Zählerprüfung mit geschlossenen Eichverbindungen besitzen 20, 40, 60 oder<br style="box-sizing: border-box;">80 Messplätze. Sie werden entweder mit Prüftischen für 20 oder 40 Zähler oder in der Form mit<br style="box-sizing: border-box;">Überrahmen und Zählerwagen für jeweils 20 oder<br style="box-sizing: border-box;">40 Prüflinge geliefert. Im Gegensatz zu Modernisierungen wird bei einer neuen Prüfeinrichtung die Verdrahtung bereits an die Verwendung des Spannungswandlers angepasst. Es ist auch mit einem<br style="box-sizing: border-box;">gewissen Zusatzaufwand möglich, dass sowohl<br style="box-sizing: border-box;">Zähler mit geschlossener Eichverbindung als auch<br style="box-sizing: border-box;">konventionell betriebene Zähler nach einer kurzen<br style="box-sizing: border-box;">Umrüstung an ein und derselben Prüfeinrichtung<br style="box-sizing: border-box;">geprüft werden können.<br style="box-sizing: border-box;">Abbildung 2<br style="box-sizing: border-box;">Bei weiteren Fragen zur Prüfung von Zählern mit geschlossenen Eichverbindungen wenden Sie sich<br style="box-sizing: border-box;">bitte an unsere Mitarbeiter oder Vertretungen. Die<br style="box-sizing: border-box;">Kontaktangaben finden Sie am Ende dieser Broschüre.</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">تست فاز متر با بسته I-P<br style="box-sizing: border-box;">لینک ها با استفاده از ترانسفورماتور انزوا ولتاژ<br style="box-sizing: border-box;">با افزایش فزاینده، سازندگان متر و اپراتور متر، تولید و استفاده می شوند<br style="box-sizing: border-box;">متر که اجازه نمی دهد ارتباط بین مدارات اندازه گیری جریان و ولتاژ (لینک های I-P) باشد<br style="box-sizing: border-box;">برای اهداف آزمون یا کالیبراسیون باز شده است. وجود دارد<br style="box-sizing: border-box;">چند دلیل برای این، اما برای مهم ترین<br style="box-sizing: border-box;">تولید کنندگان هزینه های پایین تر از مترهای تک فاز با استفاده از شبیه سازهای مقاوم در برابر جریان است<br style="box-sizing: border-box;">اندازه گیری. برای تهیه امکانات برای جداسازی<br style="box-sizing: border-box;">جریان های جریان و ولتاژ این متر باعث هزینه های بسیار بالاتر تولید می شود.<br style="box-sizing: border-box;">در حین عملیات عادی، این انزوا نخواهد بود<br style="box-sizing: border-box;">حتی از لحاظ فنی امکان پذیر است. دلیل دوم برای<br style="box-sizing: border-box;">مراکز خرید با لینک های I-P قابل جابجایی نیستند<br style="box-sizing: border-box;">حضور این لینک ها باعث می شود<br style="box-sizing: border-box;">تقلب توسط مشتریان بیشتر احتمال دارد.<br style="box-sizing: border-box;">این همان مورد را نیز در مورد دستگاه های سه فاز بدون سیگنال مورد استفاده قرار می دهد.<br style="box-sizing: border-box;">بنابراین این مترها بعضی اوقات با اتصالات I-P تولید میشوند که نمیتوان از خارج از جعبه مهر و موم شده جدا شود. در این<br style="box-sizing: border-box;">در مورد، مجددا، متر برای تولید کمتر گرانتر است، مگر اینکه لینکهای قطع دسترسی در دسترس باشند<br style="box-sizing: border-box;">در داخل پوشش ترمینال ارائه شده است.<br style="box-sizing: border-box;">برای متر طراحی شده برای استفاده با ترانسفورماتور خارجی، بلوک ترمینال باید دسترسی به همه را فراهم کند<br style="box-sizing: border-box;">ترمینال های جریان و ولتاژ به منظور قادر بودن<br style="box-sizing: border-box;">ترانسفورماتورهای مورد نیاز را وصل کنید<br style="box-sizing: border-box;">دلایل فوق از مفهوم ارائه پشتیبانی می کند<br style="box-sizing: border-box;">متر جریان کامل با اتصالات I-P بسته<br style="box-sizing: border-box;">هر دو استفاده داخلی و تجاری. این رویکرد<br style="box-sizing: border-box;">به کاهش هزینه در تولید اجازه می دهد و همچنین کاهش می یابد<br style="box-sizing: border-box;">احتمال سرقت انرژی.<br style="box-sizing: border-box;">با این حال، برخی از پیامدهای مهم در<br style="box-sizing: border-box;">این رویکرد، برای مشخص کردن تست متر<br style="box-sizing: border-box;">تجهیزات.<br style="box-sizing: border-box;">ترتیب پایه نصب یک آزمایش متر<br style="box-sizing: border-box;">در طول آزمایش متر، یک منبع الکترونیکی به طور معمول به عنوان بار فانتوم برای ارائه جریان و ولتاژ آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد به هر دو متر زیر<br style="box-sizing: border-box;">آزمون و متر مرجع. اصطلاح “فانتوم”<br style="box-sizing: border-box;">بار “بدان معنی است که عنصر اندازه گیری فعلی است<br style="box-sizing: border-box;">عرضه شده با جریان مورد نیاز و ولتاژ<br style="box-sizing: border-box;">عنصر به طور جداگانه با آزمون مورد نیاز ارائه می شود<br style="box-sizing: border-box;">ولتاژ. تست های تست مترجم الکترونیکی<br style="box-sizing: border-box;">پیکربندی شده در این راه اجازه می دهد تا برای تست اتوماتیک از<br style="box-sizing: border-box;">متر در سراسر محدوده کاری کامل خود را. جاری<br style="box-sizing: border-box;">مدارهای اندازه گیری ولتاژ در هر متر می توانند<br style="box-sizing: border-box;">از طریق لینک در ترمینال بلوک (I-P<br style="box-sizing: border-box;">لینک ها) بنابراین ممکن است هر تعداد از آنها را وصل کنید<br style="box-sizing: border-box;">متر با ولتاژ موازی و جریان در سری<br style="box-sizing: border-box;">برای آزمایش کارآمد از تعداد زیادی از متر. این<br style="box-sizing: border-box;">همین جریانها و ولتاژها به همه اعمال می شود<br style="box-sizing: border-box;">متر تحت آزمایش<br style="box-sizing: border-box;">الزامات آزمون با لینک های I-P بسته<br style="box-sizing: border-box;">اگر متر در آزمایش برای باز کردن اجازه نمی دهد<br style="box-sizing: border-box;">لینک های I-P، پس یک اتصال ناخواسته وجود دارد<br style="box-sizing: border-box;">بین ولتاژ و مسیر جاری در هر موقعیت متر.<br style="box-sizing: border-box;">به دلیل این اتصالات، خط (ورودی) و<br style="box-sizing: border-box;">بار (خروجی) هر عنصر اندازه گیری فعلی<br style="box-sizing: border-box;">مجبور به داشتن یک پتانسیل هستند، موثر است<br style="box-sizing: border-box;">مسیر مدار کوتاه در سراسر مدار اندازه گیری فعلی هر متر تحت آزمایش وجود دارد، باعث بزرگ شدن می شود<br style="box-sizing: border-box;">خطای اندازه گیری. بنابراین ممکن نیست<br style="box-sizing: border-box;">آزمایش چند متر با اتصالات I-P بسته<br style="box-sizing: border-box;">یک آزمایش مرسوم آزمایش متر بدون امکانات اضافی. برای اینکه بتوانید این نوع متر را آزمایش کنید، جداسازی گالوانیزه باید بین آن قرار گیرد<br style="box-sizing: border-box;">مدار جریان و ولتاژ هر متر زیر<br style="box-sizing: border-box;">تست. این انزوا باید مطمئن شود که I-P بسته است<br style="box-sizing: border-box;">لینک در متر باعث این ناخواسته نمی شود<br style="box-sizing: border-box;">مدار کوتاه و خطاهای اندازه گیری در نتیجه.<br style="box-sizing: border-box;">با استفاده از دستگاه های تک فاز، جداسازی گالوانیزه می تواند به لحاظ تئوری با استفاده از ولتاژ یا ترانسفورماتور انسداد جریان انجام شود.<br style="box-sizing: border-box;">در این مورد پیوند I-P متصل نمی شود<br style="box-sizing: border-box;">اتصال کوتاه، به عنوان این اتصال در حال حاضر در ساخته شده است<br style="box-sizing: border-box;">طرف ثانویه ترانسفورماتور، در نتیجه اجتناب از هر<br style="box-sizing: border-box;">ارتباط مستقیم با دیگر متر در مدار.<br style="box-sizing: border-box;">انزوا ولتاژ برای آزمایش تک فاز متر<br style="box-sizing: border-box;">برای آزمایش چند متر تک فاز با<br style="box-sizing: border-box;">اتصالات ثابت بین ولتاژ و مسیر جاری (لینک های IP)، جداسازی گالوانیزه باید در هر یک از آنها ارائه شود<br style="box-sizing: border-box;">موقعیت تست در عمل این کار به طور معمول انجام می شود<br style="box-sizing: border-box;">اتصال مدار ولتاژ هر متر زیر<br style="box-sizing: border-box;">تست، از طریق ترانسفورماتور ولتاژ بالا دقت بالا.<br style="box-sizing: border-box;">به دلایل هزینه یک ترانسفورماتور ولتاژ با چندین سیم پیچ ثانویه گالوانیزه شده است<br style="box-sizing: border-box;">(شناخته شده به طور کلی به عنوان یک ترانسفورماتور انزوا ولتاژ چند ثانویه یا MSIVT) استفاده می شود. تعداد از<br style="box-sizing: border-box;">سیم پیچ ثانویه حداقل برابر با تعداد است<br style="box-sizing: border-box;">از متر تحت آزمایش، به علاوه یک اضافی برای<br style="box-sizing: border-box;">اتصال متر مرجع این ترانسفورماتورهای ولتاژ برای این منظور به طور خاص تولید و کالیبراسیون می شوند و دقت آن معمولا است<br style="box-sizing: border-box;">برای هر سیم پیچ ثانویه برابر 0.1٪ بود.<br style="box-sizing: border-box;">اگر چند متر تعرفه مورد آزمایش قرار گیرند، انرژی مورد نیاز است<br style="box-sizing: border-box;">ولتاژ برای رله های تعرفه نیز باید از طریق گالوانیزه جدا شود. در این مورد ترانسفورماتور ولتاژ<br style="box-sizing: border-box;">نیاز به اضافه کردن</p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a class="notranslate" href="https://www.instagram.com/amirmobasher90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">@amirmobasher90</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشراقدم</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور_برق</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورآب</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%A8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور_آب</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasheraghdam/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasheraghdam</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست_کنتور</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشر_اقدم</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشر</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/engineering/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#engineering</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasher90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasher90</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورهوشمند</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"></span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasher/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasher</a></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.6; font-size: 15px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Testing of single-phase meters with closed I-P<br style="box-sizing: border-box;">links using voltage isolation transformers<br style="box-sizing: border-box;">With ever increasing frequency, meter manufacturers and meter operators are producing and using<br style="box-sizing: border-box;">meters that do not allow the links between the current and voltage measuring circuits ( I-P links) to be<br style="box-sizing: border-box;">opened for test or calibration purposes. There are<br style="box-sizing: border-box;">several reasons for this but the most important for<br style="box-sizing: border-box;">manufacturers is the lower production cost of singlephase meters using resistive shunts for current<br style="box-sizing: border-box;">measurement. To provide the facility to isolate the<br style="box-sizing: border-box;">current and voltage paths of these meters would result in a significantly higher manufacturing cost.<br style="box-sizing: border-box;">During normal operation, this isolation would not<br style="box-sizing: border-box;">even be technically feasible. A second reason for<br style="box-sizing: border-box;">not supplying meters with removable I-P links is that<br style="box-sizing: border-box;">the presence of these links makes the possibility of<br style="box-sizing: border-box;">fraud by customers more likely.<br style="box-sizing: border-box;">The same consideration also applies to non-CT operated three-phase meters.<br style="box-sizing: border-box;">These meters are therefore sometimes also manufactured with I-P links, which cannot be disconnected from outside the sealed meter case. In this<br style="box-sizing: border-box;">case, again, the meter is less expensive to manufacture than if accessible disconnection links are<br style="box-sizing: border-box;">provided inside the terminal cover.<br style="box-sizing: border-box;">For meters designed for use with external transformers, the terminal block must provide access to all<br style="box-sizing: border-box;">current and voltage terminals in order to be able to<br style="box-sizing: border-box;">connect the required transformers.<br style="box-sizing: border-box;">The above reasons support the concept of providing<br style="box-sizing: border-box;">whole current meters with closed I-P connections for<br style="box-sizing: border-box;">both domestic and commercial use. This approach<br style="box-sizing: border-box;">allows cost reduction in production and also reduces<br style="box-sizing: border-box;">the likelihood of energy theft.<br style="box-sizing: border-box;">There are however, some important implications in<br style="box-sizing: border-box;">this approach, for the specification of meter test<br style="box-sizing: border-box;">equipment.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">Basic arrangement of a meter test installation<br style="box-sizing: border-box;">During meter testing, an electronic source is normally used as a phantom load to provide test currents and voltages applied to both the meters under<br style="box-sizing: border-box;">test and the reference meter. The term “phantom<br style="box-sizing: border-box;">load” means that the current measuring element is<br style="box-sizing: border-box;">supplied with the required current and the voltage<br style="box-sizing: border-box;">element is supplied separately with the required test<br style="box-sizing: border-box;">voltage. Modern electronic meter test installations<br style="box-sizing: border-box;">configured in this way allow for automatic testing of<br style="box-sizing: border-box;">the meters over their full working range. The current<br style="box-sizing: border-box;">and voltage measurement circuits at each meter can<br style="box-sizing: border-box;">be disconnected via links in the terminal block (I-P<br style="box-sizing: border-box;">links). Thus it is possible to connect any number of<br style="box-sizing: border-box;">meters with voltage in parallel and current in series<br style="box-sizing: border-box;">for efficient testing of large numbers of meters. The<br style="box-sizing: border-box;">same currents and voltages are applied to all of the<br style="box-sizing: border-box;">meters under test.<br style="box-sizing: border-box;">Test requirements with closed I-P links<br style="box-sizing: border-box;">If the meters under test do not allow for opening of<br style="box-sizing: border-box;">the I-P links, then there is an unwanted connection<br style="box-sizing: border-box;">between voltage and current path at every meter position.<br style="box-sizing: border-box;">Because of these connections, the line (input) and<br style="box-sizing: border-box;">load (output) of each current measurement element<br style="box-sizing: border-box;">are forced to be at the same potential, an effective<br style="box-sizing: border-box;">short-circuit path exists across the current measuring circuit of every meter under test, causing a large<br style="box-sizing: border-box;">measurement error. It is therefore not possible to<br style="box-sizing: border-box;">test multiple meters with closed I-P connections on<br style="box-sizing: border-box;">a conventional meter test installation without additional facilities. To be able to test these types of meters, galvanic isolation must be provided between<br style="box-sizing: border-box;">the current and voltage circuits of each meter under<br style="box-sizing: border-box;">test. This isolation must ensure that the closed I-P<br style="box-sizing: border-box;">links in the meters do not cause these unwanted<br style="box-sizing: border-box;">short-circuits and the resultant measurement errors.<br style="box-sizing: border-box;">With single phase meters, galvanic isolation can theoretically be carried out using either voltage or current isolation transformers.<br style="box-sizing: border-box;">In this case, a connected I-P link does not cause a<br style="box-sizing: border-box;">short-circuit, as this connection is now made on the<br style="box-sizing: border-box;">secondary side of the transformer, thus avoiding any<br style="box-sizing: border-box;">direct connection with the other meters in the circuit.<br style="box-sizing: border-box;">Voltage isolation for testing single-phase meters<br style="box-sizing: border-box;">For the testing of multiple single-phase meters with<br style="box-sizing: border-box;">fixed links between the voltage and current path (IP links), galvanic isolation must be provided at each<br style="box-sizing: border-box;">test position. In practice this is normally done by<br style="box-sizing: border-box;">connecting the voltage circuit of every meter under<br style="box-sizing: border-box;">test, through a high accuracy voltage transformer.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">For reasons of cost a voltage transformer with several galvanically isolated secondary windings<br style="box-sizing: border-box;">(known generally as a multi-secondary voltage isolation transformer or MSIVT) is used. The number of<br style="box-sizing: border-box;">secondary windings is at least equal to the number<br style="box-sizing: border-box;">of meters under test, plus an additional one for the<br style="box-sizing: border-box;">reference meter connection. These voltage transformers are specifically manufactured and calibrated for this purpose and the accuracy is typically<br style="box-sizing: border-box;">matched to within 0.1% for each secondary winding.<br style="box-sizing: border-box;">If multi-tariff meters are to be tested, the energising<br style="box-sizing: border-box;">voltages for the tariff relays also must be galvanically isolated. In this case the voltage transformer<br style="box-sizing: border-box;">requires the addition of a relay with a separate<br style="box-sizing: border-box;">switching contact for each of the secondary windings. The exact connection of the transformer in this<br style="box-sizing: border-box;">case depends on whether the control of the tariff relay in the meter is made by switching the live or the<br style="box-sizing: border-box;">neutral connection.<br style="box-sizing: border-box;">As with most high accuracy voltage transformers,<br style="box-sizing: border-box;">these MSIVTs are specified for only one nominal<br style="box-sizing: border-box;">voltage.<br style="box-sizing: border-box;">If single-phase meters with different nominal voltages are to be tested on the same test equipment,<br style="box-sizing: border-box;">additional transformers for the appropriate nominal<br style="box-sizing: border-box;">voltages must be fitted.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">01.2008_R02<br style="box-sizing: border-box;">Figure 1 shows an example of an upgraded existing<br style="box-sizing: border-box;">three-phase meter test installation with measuring<br style="box-sizing: border-box;">gantry and meter trolley.<br style="box-sizing: border-box;">Figure 1<br style="box-sizing: border-box;">The upgrade consists of fitting a multi secondary<br style="box-sizing: border-box;">voltage transformer for the appropriate number of<br style="box-sizing: border-box;">test positions together with the additional wiring.<br style="box-sizing: border-box;">This upgraded test system can still be used normally<br style="box-sizing: border-box;">to test conventional meters. Figure 2 shows how a<br style="box-sizing: border-box;">new meter trolley, specially designed for the testing<br style="box-sizing: border-box;">of single phase meters with closed I-P links, is connected to the upgraded test system.<br style="box-sizing: border-box;">Typical examples of new meter test installations designed for meter testing with closed I-P links, have<br style="box-sizing: border-box;">20, 40, 60 or 80 test positions. They are supplied<br style="box-sizing: border-box;">with either fixed test racks for 20 or 40 meters or in<br style="box-sizing: border-box;">the form of a measurement gantry together with<br style="box-sizing: border-box;">wheeled meter trolleys holding 20 or 40 meters. Unlike upgraded older systems, a new test system<br style="box-sizing: border-box;">would be supplied with wiring already installed for<br style="box-sizing: border-box;">future connection of a voltage isolation transformer.<br style="box-sizing: border-box;">Therefore it is possible to add the facility to test single-phase meters with closed I-P links, as well as<br style="box-sizing: border-box;">conventional meters, by fitting the required isolation<br style="box-sizing: border-box;">transformer on site, at a relatively small additional<br style="box-sizing: border-box;"><br></p></div> text/html 2019-07-20T12:41:30+01:00 tagh85.ir معرفی شرکت طرح آزمایان قزوین http://tagh85.ir/post/1761 <div>From #1999 to now, we have manufactured various products and related accessories of energy #meter #test equipment and provided service of installation, repair and #maintain for our local customers as follows:</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; - More than 80 technical #supervision bureaus and measuring centers (institutes) above #provincial level.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>TAQ Co., Ltd. It is a manufacturing and #electricity #measuring equipment.1999, we sold Electric Energy&nbsp;</div><div>From 1999 to now, we have exported various #products and related #accessories of #energy meter test equipment to more than 30 #CITY in the #IRAN.</div><div>Our customers are ; More than 80 electricity #manufactories. In the international market, many large #companies also accept our&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#amirmobasher</div><div>#taqco&nbsp;</div><div>www.taq.co.ir</div> text/html 2019-07-16T09:57:07+01:00 tagh85.ir میز تست کنتور برق منطقه برق شمیران . http://tagh85.ir/post/1760 <div>taq.co.ir</div><div>میز تست کنتور برق&nbsp;</div><div>منطقه برق شمیران .</div><div>http://www.taq.co.ir</div><div>https://www.instagram.com/taq.co.ir</div><div>.</div><div>.مهندس امیر مبشراقدم</div><div>Md amir mobasher aghdam</div><div>.</div><div><br></div><div>Since 1999 the name TAQ.CO has been synonymous with innovation, accuracy and quality in manufacturing test equipment and systems for the measurement and certification of electricity meters as well as transformer monitoring systems.&nbsp;</div><div>TAQ.CO offers a broad range of high precision test and monitoring systems for customers.</div><div>.</div><div>شرکت طرح آزمایان قزوین با استفاده از تجارب کارشناسان کنتور برق و مهندسی مجدد دستگاه های تست کنتور خارجی، با شناخت از امکانات و نیازها پیرو آن، دستگاهی با استفاده از امکانات داخلی و در دسترس بدون نیاز به قطعه خاص خارجی</div><div>و انحصاری در سال 1378 دستگاه های تست مجهز به دوربین و محاسبه گر دیجیتال برای کنتور الکترومکانیکی تکفاز و سه فاز طراحی و ارایه کرد و اولین دستگاه در منطقه برق پاسداران نصب شد و با ورود کنتور های دیجیتال به عرصه برق کشور و متناسب با نیازها در سال 1381 دستگاه های تست برای انواع کنتور های الکترومکانیکی و دیجیتال معرفی و در شرکتهای توزیع برق بکارگرفته شد و در ادامه با بهبود مستمر دستگاههای منصوبه علاوه بر شرکتهای توزیع دیگر درکلیه مناطق شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و شرکت توزیع برق استان تهران تا حال بهره برداری میشود</div><div>.</div><div>.</div><div>.TAQ.CO entwickelt und fertigt Systeme zur Erzeugung, Messung, Prüfung und Kalibrierung elektrischer Größen und vertreibt sie IRAN . Zu unseren Kunden gehören renommierte Unternehmen der Elektrizitätsversorgung und Messwandlerherstellung. TAQ.CO ist ein unabhängiges und mitarbeitergeführtes Unternehmen.&nbsp;</div><div>Eine enge Kundenbindung und langfristiges, partnerschaftlich orientiertes Denken prägen unser Handeln.</div><div>.</div><div>.</div><div>#Elektrik #Sayaçları #Doğruluk #testsistemleri .</div><div>@amirmobasher90 #امیرمبشراقدم #metertest #amirmobasheraghdam #امیرمبشر #مهندس_امیرمبشر #metertesting #amirmobasher #amirmobasher90 #امیرمبشر_اقدم #metertestequipment #mechanic #metertester #کنتور</div> text/html 2019-07-16T09:55:38+01:00 tagh85.ir taq.co.ir -Optical Probe-پورت نوریRS۲۳۲ http://tagh85.ir/post/1759 <h2 class="_6lAjh" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; display: inline-flex;"><a class="FPmhX notranslate TlrDj" title="taq.co.ir" href="https://www.instagram.com/taq.co.ir/" style="margin: 0px 4px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">taq.co.ir</a></h2><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">-<a href="https://www.instagram.com/p/Bz44s_aHEIp/" target="" title="">Optical Probe-پورت نوریRS۲۳۲</a><br><br>Optical Probe for meter reading and Programming &nbsp;پروب نوری ساخت شرکت طرح آزمایان قزوین، یک رابط جهت تبادل اطلاعات بین کنتور و دستگاه قرائت کننده از طریق امواج نوری مادون قرمز می باشد.تنوع پورتهای مدلهای این دستگاه بدین شرح است : ، TTL، USB، RS۲۳۲ .این پروب بر اساس استاندارد IEC ۶۲۰۵۶-۲۱&amp; IEC ۱۱۰۷&nbsp; طراحی و ساخته شده و با کلیه کنتورهاهمخوانی دارد (&nbsp; کنتورهای Abb Elster، Ampy، Landis + Gyr، Iskra، Schlumberger، کرمان تابلو و … .&nbsp;<br>www.taq.co.ir .&nbsp;<br>توضیحات مکانیکی پورت اپتیک TAQ-105<br>اتصال دهنده نری سریال DB-9<br>فیلتر مادون قرمز در برابر نور های خارجی<br>ابعاد (Ø x H): تقریبا ۳۲ × ۲۶ میلیمتر<br>مواد پوشش: ABS<br>کابل: طول ۲ میلی متر، Ø ۴،۵ میلی متر، کابل چهار سیم LAPP آلمان<br>وزن: حدود ۱۱۰ گرم<br>شرح الکترونی سر اپتیک TAQ-105<br>استاندارد: IEC 62056-21 (IEC 1107)<br>منبع تغذیه: بدون منبع تغذیه مورد نیاز است RS-232<br>جریان مصرفی: تقریبا ۵ میلی آمپر (عملیات ارسالی)<br>سطح سیگنال: سازگار با EIA-232 (RS-232)<br>نرخ بیت داده: ۱۹۲۰۰ بیت / ثانیه<br>طول موج: ۸۸۰ نانومتر&nbsp;<br>Optical head TAQ-100 with RS-232 signal level<br>The Optical Probe TAQ-100 with RS-232 output is an interface that communicates via infrared waves with a peripheral device such as an electric meter, water meter, heating meter or gas meter. All devices that support the European standard IEC 62056-21 (IEC 1107) work with this product.<br>The Optical Probe TAQ-100 with RS232 output and a D-Sub 9pin. – Male connector is suitable for you, if you would to read out consumption data by a peripheral device such as a handheld device, and generally communicates with the meter.<br>Please note that for the use of this optical head customized software is needed, it does not come with the product.<br>Do not hesitate to contact us if you need an individual adjustment of our product.optical probe TAQ-105<br>Mechanical description of the optical head TAQ-105<br>Connector: a serial DB-9 male connector<br>infrared filter against external light influences<br>Dimensions (Ø x H): approx. 32</span> text/html 2019-07-16T09:52:39+01:00 tagh85.ir قابلیت انجام تست اکتیووراکتیو برای تمامی انواع کنتورهای سه فاز و تکفاز موجود در کشور http://tagh85.ir/post/1758 <h2 class="_6lAjh" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; display: inline-flex;"><a class="FPmhX notranslate TlrDj" title="taq.co.ir" href="https://www.instagram.com/taq.co.ir/" style="margin: 0px 4px 0px -5px; padding: 0px 0px 0px 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(38, 38, 38); text-decoration-line: none; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">taq.co.ir</a></h2><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline;">منطقه برق نارمک<br>.<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.instagram.com/p/Bz3QD5cnaSL/" alt="">[https://www.instagram.com/p/Bz3QD5cnaSL/]<br><br><a href="https://www.instagram.com/p/Bz3QD5cnaSL/" target="" title="">قابلیت انجام تست اکتیووراکتیو برای تمامی انواع کنتورهای سه فاز و تکفاز موجود در کشور<br>.<br>قابلیت نمایش درصد خطای هر کنتور بصورت مستقل; عدم حساسیت نتیجه تست به تغییرات ولتاژ، جریان و ضریب توان درمدت زمان تست<br>.</a><br>دارای شش جایگاه&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست</a>&nbsp;کنتور مستقل با قابلیت نصب آسان کنتورها .<br>دارای منبع تولید&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#توان</a>&nbsp;مجازی بصورت سه فاز برای انجام تست های متنوع روی کنتورها<br>.<br>دارای امکان&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#اندازه_گیری</a>&nbsp;و نمایش همزمان پارامترهای الکتریکی ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو، ضریب توان و فرکانس روی صفحه ی نمایش دستگاه<br>.<br>دارای کنتورمرجع سه فازبراساس استاندارد IEC ۶۸۷ Class ۰.۵ برای توان&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#اکتیو</a>&nbsp;و IEC ۱۲۶۸ برای توان راکتیو و قابلیت مجزا شدن قسمتهای مختلف میز .<br>دارای نرم افزار جامع آزمایش کنتور با قابلیتهای<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنترل</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#دامنه</a>&nbsp;ولتاژ ، جریان،ضریب توان وفرکانس به صورت نرم افزاری<br>.<br>اعمال&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#هارمونیک</a>&nbsp;دوم تا بیست ویکم و تولید هرگونه شکل موج دلخواه بصورت نرم افزاری; نمایش شکل موج ولتاژ و جریان در لحظه<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست</a>&nbsp;، ثبت وگزارش گیری از کلیه کمیتهای درحال تست بافاصله زمانی قابل تعریف; ست نمراتور&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورهای</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#مکانیکی</a>&nbsp;و&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#دیجیتالی</a>&nbsp;.<br>قابلیت&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#قرائت</a>&nbsp;کنتورهای برق مشترکین بانصب برنامه ریز کنتور .<br><a class="notranslate" href="https://www.instagram.com/amirmobasher90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">@amirmobasher90</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشراقدم</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%82/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور_برق</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورآب</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A2%D8%A8/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتور_آب</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasheraghdam/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasheraghdam</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#تست_کنتور</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%85/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشر_اقدم</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#امیرمبشر</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/engineering/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#engineering</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasher90/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasher90</a>&nbsp;<a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#کنتورهوشمند</a><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/amirmobasher/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#amirmobasher</a></span> text/html 2019-07-13T12:06:47+01:00 tagh85.ir بازدید مهندس امیر مبشراقدم از میز دستگاه تست کنتور برق منطقه نارمک http://tagh85.ir/post/1756 <div>منطقه برق نارمک</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g7xx_20190713_134028.jpg" alt="http://uupload.ir/files/g7xx_20190713_134028.jpg">http://uupload.ir/files/g7xx_20190713_134028.jpg</div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>قابلیت انجام تست اکتیووراکتیو&nbsp; برای تمامی انواع کنتورهای سه فاز و تکفاز موجود در کشور</div><div>.</div><div>&nbsp;قابلیت نمایش درصد خطای هر کنتور بصورت مستقل; عدم حساسیت نتیجه تست به تغییرات ولتاژ، جریان و ضریب توان درمدت زمان تست</div><div>.</div><div>دارای شش جایگاه #تست کنتور مستقل با قابلیت نصب آسان کنتورها .</div><div>دارای منبع تولید #توان مجازی بصورت سه فاز برای انجام تست های متنوع روی کنتورها</div><div>.</div><div>&nbsp;دارای امکان #اندازه_گیری و نمایش همزمان پارامترهای الکتریکی ولتاژ، جریان، توان اکتیو، توان راکتیو، ضریب توان و فرکانس روی صفحه ی نمایش دستگاه</div><div>.</div><div>دارای کنتورمرجع سه فازبراساس استاندارد IEC ۶۸۷ Class ۰.۵ برای توان #اکتیو و IEC ۱۲۶۸ برای توان راکتیو و قابلیت مجزا شدن قسمتهای مختلف میز .</div><div>دارای نرم افزار جامع آزمایش کنتور با قابلیتهای #کنترل #دامنه ولتاژ ، جریان،ضریب توان وفرکانس به صورت نرم افزاری</div><div>.</div><div>&nbsp;اعمال #هارمونیک دوم تا بیست ویکم و تولید هرگونه شکل موج دلخواه بصورت نرم افزاری; نمایش شکل موج ولتاژ و جریان در لحظه #تست ، ثبت وگزارش گیری از کلیه کمیتهای درحال تست بافاصله زمانی قابل تعریف; ست نمراتور #کنتورهای #مکانیکی و #دیجیتالی .</div><div>قابلیت #قرائت کنتورهای برق مشترکین بانصب برنامه ریز کنتور .</div><div>@amirmobasher90&nbsp; #امیرمبشراقدم #تست #کنتور #کنتور_برق #کنتورآب #کنتور_آب #amirmobasheraghdam #تست_کنتور #امیرمبشر_اقدم #امیرمبشر #engineering #amirmobasher90 #کنتورهوشمند #amirmobasher</div> text/html 2019-06-27T11:33:41+01:00 tagh85.ir METER TEST EQUIPMENT AND TRANSFORMER http://tagh85.ir/post/1754 <div id="contentcontainer" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: medium; line-height: inherit; font-family: Lato-Regular, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; position: relative; z-index: 5; overflow: hidden; color: rgb(52, 78, 122);"><div class="home-video-wrapper" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: 1349px; z-index: 1;"><div class="home-video-overlay" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; overflow: hidden; top: 0px; left: 0px; width: 1349px; height: 528.953px; z-index: 7;"><img style="-webkit-user-select: none;cursor: zoom-in;" src="http://uupload.ir/files/q8ys_untitled-1.png" width="1157" height="576"></div><div class="home-text-wrapper" style="margin: 0px 0px 0px -300px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: absolute; top: 264.469px; left: 674.5px; max-width: 910px; z-index: 8;"></div><video autoplay="" loop="" muted="" class="desktop" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; position: relative; width: 1349px;"></video></div><div class="contentlimiter" style="margin: auto; padding: 0px 100px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1280px; position: relative; z-index: 6;"><div class="block1" style="margin: 60px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; z-index: 20; position: relative; max-width: 940px;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;">METER TEST EQUIPMENT AND&nbsp;<br>TRANSFORMER MONITORING SYSTEMS</h1><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;">MTE‘s product portfolio for meter test equipment as well as our power quality analyzers and transformer monitoring systems are renowned for their innovation, high quality, reliability, accuracy and functionality.</p></div></div><div class="contentlimiter" style="margin: auto; padding: 0px 100px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1280px; position: relative; z-index: 6;"><div class="block2" style="margin: 60px -22.9688px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; z-index: 20; position: relative;"><div class="block2box" style="margin: 0px 23.8906px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: left; width: 549.656px;"><div class="slider3 flexslider" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; zoom: 1;"><ul class="slides" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; zoom: 1;"><li class="flex-active-slide" style="margin: 0px -549.656px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; backface-visibility: hidden; position: relative; width: 549.656px; float: left; opacity: 1; z-index: 2;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/835_2.jpg" alt="" title="" draggable="false" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 549.656px; display: block;"></li><li class="" style="margin: 0px -549.656px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; backface-visibility: hidden; position: relative; width: 549.656px; float: left; opacity: 0; z-index: 1;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/791_2.jpg" alt="" title="" draggable="false" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 549.656px; display: block;"></li></ul></div><div class="block2text grey1" style="margin: 0px; padding: 21.9844px 82.4375px 27.4688px 27.4688px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(235, 235, 235); box-sizing: border-box;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;">METER TEST EQUIPMENT</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;">With its innovative, effective and customized test systems, MTE meets the challenges in the smart energy world and the changing requirements of the customers. Meters measured and calibrated with high precision portables and systems, protect utilities and customers against non-technical losses, loss of revenue or overbilling.&nbsp;<br>MTE´s stationary and portable test equipment are available over the complete range of accuracy classes and cover all legal metrological test requirements for simple meters, high precision multifunction meters, smart meters and reference standards.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;"><a target="_self" href="https://www.mte.ch/products/stationary-test-equipment" class="block2link" style="margin: 25px 20px 0px 0px; padding: 12px 20px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(255, 255, 255);">STATIONARY&nbsp;&nbsp;⟩</a><a target="_self" href="https://www.mte.ch/products/portable-test-equipment" class="block2link" style="margin: 25px 20px 0px 0px; padding: 12px 20px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(255, 255, 255);">PORTABLE&nbsp;&nbsp;⟩</a></p></div></div><div class="block2box" style="margin: 0px 23.8906px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; float: left; width: 549.656px;"><div class="slider3 flexslider" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; zoom: 1;"><ul class="slides" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; zoom: 1;"><li class="flex-active-slide" style="margin: 0px -549.656px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; backface-visibility: hidden; position: relative; width: 549.656px; float: left; opacity: 1; z-index: 2;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/792_2.jpg" alt="" title="" draggable="false" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 549.656px; display: block;"></li><li class="" style="margin: 0px -549.656px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: block; backface-visibility: hidden; position: relative; width: 549.656px; float: left; opacity: 0; z-index: 1;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/883_2.jpg" alt="" title="" draggable="false" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 549.656px; display: block;"></li></ul></div><div class="block2text grey1" style="margin: 0px; padding: 21.9844px 82.4375px 27.4688px 27.4688px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(235, 235, 235); box-sizing: border-box;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;">TRANSFORMER MONITORING</h1><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;">Analysis of the gases dissolved in power transformer oil is recognized as the most useful tool for early detection and diagnosis of incipient faults in transformers. The cost effectiveness of online dissolved gas analysis (DGA) and control systems are gaining importance worldwide.<br>With its comprehensive product range for the online monitoring of transformers, MTE offers both the enhancing of the transformer lifetime and the contribution to a more secure high-voltage power transmission.<br>&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px;"><a target="_self" href="https://www.mte.ch/products/transformer-monitoring" class="block2link" style="margin: 25px 20px 0px 0px; padding: 12px 20px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 16px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s; display: inline-block; background: rgb(255, 255, 255);">HYDROCAL&nbsp;&nbsp;⟩</a></p></div></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"></div></div></div><div class="block3wrapper blue1" id="news" style="margin: 80px 0px 0px; padding: 66px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(52, 78, 122); box-sizing: border-box; z-index: 20; position: relative;"><div class="contentlimiter" style="margin: auto; padding: 0px 100px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1280px; position: relative; z-index: 6;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 24px; line-height: 30px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); letter-spacing: 1px;">NEWS / EVENTS</h1><div class="newscontainer isotope" style="margin: 10px -16.0781px 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; overflow: hidden; height: 1512px;"><a href="https://www.mte.ch/news/8-expo-energietechnik-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><div class="newsbox trans isotope-item" style="margin: 35px 16.5313px 0px; padding: 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.4s ease 0s; box-sizing: border-box; float: left; background: rgb(255, 255, 255); width: 360.016px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"><a href="https://www.mte.ch/news/8-expo-energietechnik-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/1007_3.jpg" alt="8. Expo Energietechnik 2019" title="" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 320.016px;"></a><div class="newstext" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.mte.ch/news/8-expo-energietechnik-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 26px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(87, 85, 86); letter-spacing: 1px;">8. Expo Energietechnik 2019</h2><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Vom: 26.06.2019<br>Bis: 27.06.2019</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Wo: Niederurnen / Schweiz</p></a><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"><a href="https://www.mte.ch/news/8-expo-energietechnik-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">WebLink:&nbsp;</a><a href="http://www.ibg.ch/aktuell/expo.html" title="8. Expo Energietechnik 2019" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">http://www.ibg.ch/aktuell/expo.html</a></p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Rund 80 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen am 26. und 27. Juni 2019 auf dem Gelände der Eternit (Schweiz) AG und informieren über Neuheiten und Innovationen.</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Nutzen Sie die Gelegenheit an der 8. EXPO Energietechnik Neues kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Ihr Netzwerk zu pflegen und zu erweitern und profitieren sie am Mittwoch, den 26. Juni 2019 vom Know How unseres Referenten, Herrn Urs Ziegler, der sie im Rahmen seines Referates über das 'Prüfen von Energiezählern' informiert und ihnen im Anschluss für eine Fragerunde zur Verfügung steht.</p></div></div><a href="https://www.mte.ch/news/asian-utility-week-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><div class="newsbox trans isotope-item" style="margin: 35px 16.5313px 0px; padding: 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.4s ease 0s; box-sizing: border-box; float: left; background: rgb(255, 255, 255); width: 360.016px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(394px, 0px, 0px);"><a href="https://www.mte.ch/news/asian-utility-week-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/975_3.jpg" alt="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 320.016px;"></a><div class="newstext" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.mte.ch/news/asian-utility-week-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 26px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(87, 85, 86); letter-spacing: 1px;">Asian Utility Week 2019</h2><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">From: 03.09.2019<br>To: 04.09.2019</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Where: Kuala Lumpur / Malaysia</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Find us: MTE booth AD06</p></a><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"><a href="https://www.mte.ch/news/asian-utility-week-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">WebLink:&nbsp;</a><a href="https://www.asian-utility-week.com/" title="Asian Utility Week 2019" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">https://www.asian-utility-week.com/</a></p></div></div><a href="https://www.mte.ch/news/cmdm-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><div class="newsbox trans isotope-item" style="margin: 35px 16.5313px 0px; padding: 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.4s ease 0s; box-sizing: border-box; float: left; background: rgb(255, 255, 255); width: 360.016px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(787px, 0px, 0px);"><a href="https://www.mte.ch/news/cmdm-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/977_3.jpg" alt="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 320.016px;"></a><div class="newstext" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.mte.ch/news/cmdm-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 26px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(87, 85, 86); letter-spacing: 1px;">CMDM 2019</h2><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">From: 09.09.2019<br>To: 11.09.2019</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Where: Bucharest / Romania</p></a><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"><a href="https://www.mte.ch/news/cmdm-2019" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">WebLink:&nbsp;</a><a href="https://www.cmdm2019.org/" title="CMDM 2019" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">https://www.cmdm2019.org/</a></p></div></div><a href="https://www.mte.ch/news/pts-23-genx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><div class="newsbox trans isotope-item" style="margin: 35px 16.5313px 0px; padding: 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.4s ease 0s; box-sizing: border-box; float: left; background: rgb(235, 235, 235); width: 360.016px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(394px, 419px, 0px);"><a href="https://www.mte.ch/news/pts-23-genx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/961_3.jpg" alt="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 320.016px;"></a><div class="newstext" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.mte.ch/news/pts-23-genx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 26px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(87, 85, 86); letter-spacing: 1px;">PTS 2.3 genX</h2><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">The all new PTS 2.3 genX is a three-phase, fully automatic test system with a class 0.1 reference standard and integrated three-phase current source. Characteristic features of the PTS 2.3 genX are its wide measuring range, high accuracy and high tolerance to unwanted external influences.</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">The PTS 2.3 genX allows the monitoring of meter installations as well as analysis of the local mains conditions.</p></a><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"><a href="https://www.mte.ch/news/pts-23-genx" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><a href="https://www.mte.ch/data/files/Flyer%20PTS%202.3%20genX.pdf" title="Flyer PTS 2.3genX" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;">Flyer PTS 2.3genX</a></p></div></div><a href="https://www.mte.ch/news/installation-of-hydrocal-1008-offshore-devices-at-offshore-gb-walney-extension" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><div class="newsbox trans isotope-item" style="margin: 35px 16.5313px 0px; padding: 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; transition: all 0.4s ease 0s; box-sizing: border-box; float: left; background: rgb(255, 255, 255); width: 360.016px; position: absolute; left: 0px; top: 0px; transform: translate3d(787px, 450px, 0px);"><a href="https://www.mte.ch/news/installation-of-hydrocal-1008-offshore-devices-at-offshore-gb-walney-extension" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><img src="https://www.mte.ch/data/images/1003_3.jpg" alt="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; width: 320.016px;"></a><div class="newstext" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.mte.ch/news/installation-of-hydrocal-1008-offshore-devices-at-offshore-gb-walney-extension" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 26px; font-family: Lato-Heavy, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(87, 85, 86); letter-spacing: 1px;">Installation of HYDROCAL 1008 Offshore devices at Offshore GB Walney Extension</h2><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">MTE is pleased to announce in collaboration with EMH, its participation on the extension of the Walney Wind Farm with the installation of HYDROCAL 1008 Offshore devices. The HYDROCAL 1008 Offshore is an online DGA monitoring system, permanently mounted on the transformer and is specially designed for harsh offshore conditions. It allows the individual measurement of Moisture in Oil (H2O) and the key gases Hydrogen (H2), Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4), Acetylene (C2H2), Ethylene (C2H4) and Ethane (C2H6) dissolved in transformer oil.</p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);">Walney Extension, located in the Irish Sea, is the world’s largest operational offshore wind farm, generating clean electricity for nearly 600'000 homes (https://walneyextension.co.uk/en).</p></a><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"><a href="https://www.mte.ch/news/installation-of-hydrocal-1008-offshore-devices-at-offshore-gb-walney-extension" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><a href="https://www.mte.ch/data/files/Offshore%20GB%20Walney%20Extension%20Z04.pdf" title="Offshore GB Walney Extension Z04" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a></p><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"><a href="https://www.mte.ch/data/files/Offshore%20GB%20Walney%20Extension%20Z04.pdf" title="Offshore GB Walney Extension Z04" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Learn More</span>...</a></p><a href="https://www.mte.ch/data/files/Offshore%20GB%20Walney%20Extension%20Z04.pdf" title="Offshore GB Walney Extension Z04" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(52, 78, 122); transition: all 0.4s ease 0s;"></a><p style="margin: 14px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 22px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; letter-spacing: 1px; color: rgb(87, 85, 86);"></p></div></div><div class="clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"></div></div></div></div></div><div class="footer grey1" style="margin: 0px; padding: 60px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: 30px; font-family: Lato-Regular, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; background: rgb(235, 235, 235); letter-spacing: 1px; color: rgb(52, 78, 122);"><div class="contentlimiter" style="margin: auto; padding: 0px 100px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1280px; position: relative; z-index: 6;"><span style="font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit; background-color: rgb(52, 78, 122); color: rgb(225, 225, 225); text-align: center;">© 2019 - MTE Meter Test Equipment AG</span></div></div>